BEST Konsept

Den nasjonale helseøvelsen

Mottak av penetrerende skader – undervisningsmodul 1 av 2

I forbindelse med den pågående NATO-øvelsen har flere sykehus i Helse Midt og Sør-Øst øvet på mottak av masseskader som ledd i den nasjonale helseøvelsen. I forkant av dette har disse sykehusene hatt en fagdag med både teori og praktiske øvelser (etter BEST-prinsippene). Den første presentasjonen er nå tilgjengelig også for andre sykehus og kan lastes ned her.

BEST Konsept

Bedre og systematisk teamtrening (BEST) startet som et initiativ for å forbedre traumemottak ved mindre sykehus. Etter dette har man brukt erfaringene for å utvikle det samme konseptet til nye problemstillinger, og det er nå kurs for flere fagområder:

Student-BEST

Kunnskap, ledelse og kvalitet i studiet, forkortet KLoK - er fra 2011 innført som eget fag i medisinstudiet i Oslo. Faget skal gi studentene kompetanse til å utøve legeyrket på en profesjonell måte, både som fagpersoner og som deltakere i grupper og team.

I faget inngår simulering og teamtrening etter BEST-modellen, kalt Student-BEST:

Barne-BEST

Det er også utviklet BEST spesifikt for mottak av barn, Barne-BEST.

Nedenfor er dokumenter til bl. a. presentasjon og prosedyre fra Barne-BEST:

Kommune-BEST

Kommune-BEST er et teamtreningsnettverk utenfor sykehus. Prosjektet har pågått siden vinteren 2004, først bare i Finnmark, fra 2006 i også i Troms og Nordland.

Abonner på RSS - BEST Konsept