2013

Nettverksmøtet 2013 ble avholdt 4.-6. november i Bergen

Dette var 15. gang nettverksmøtet for BEST ble arrangert. Nettverksmøtet var også i år en tre-dagers samling med representanter fra 28 av sykehusene i BEST-nettverket og 91 registrerte deltagere.Medisinstudenter fra alle fakultetene i Norge var også invitert, og de deltok med 11 representanter som rapporterte om simulering og teamtrening i medisinstudentopplæringen. Simulering og fasilitering preget flere av forelesningene. Det ble også forelest bl.a.

Abonner på RSS - 2013