Simulering på tvers

3.-7. mai 2010 var et helt kull medisinerstudenter i sving med å trene akuttsituasjoner ved hjelp av simuleringer, sammen med videreutdanningsstudenter i anestesisykepleie og sykepleiestudenter.

Les mere her

Kurs i bruk av simulering for tverrfaglige team i BEST 12.-13.1.09 i Bergen

BEST holdt kurs for 16 nye fasilitatorer 12.-13.1.09 i Bergen. En fasilitator er den person som veileder et team gjennom trening med bruk av simulering.

Skrevet av Torben Wisborg
Kurset tok for seg alle faser av teamtrening med simulering, fra planlegging, fastleggelse av treningsmål, tilpassing av scenarier, gjennomføring av simuleringen og brukte spesielt tid på debrifing og utveksling av deltakernes og instruktørenes erfaringer.

Sider

Abonner på Stiftelsen BEST RSS