Etiske regler for Stiftelsen BEST

 1. Troverdighet
  • Vi sier hva vi mener og mener det vi sier
  • Vi har ingen skjult agenda
  • Vi sier bare det vi vet, og vi skal bygge på en fordomsfri gjennomgang av tilgjengelig litteratur
  • Vi er forankret i klinisk virksomhet
 2. Tillit
  • Vi tar ansvar og vi leverer det vi lover
  • Vi stoler på kolleger og samarbeidspartnere - og kan stole på hverandre
 3. Ydmykhet
  • Vi kommer fra både små og store sykehus; og viser respekt for folks arbeid og vilje til å forbedre praksis

Nettverksmøtet 2007 ble avholdt 12. - 14. november

Fagprogrammet besto av flere inviterte gjester, både nasjonale og internasjonale. Jeanne-Marie Guise, gynekolog og epidemiolog fra Oregon Health & Science University i Amerika fortalte om et prosjekt som ligner BEST. Assisterende direktør Geir Sverre Braut fra Statens Helsetilsyn snakket om god praksis og faglig forsvarlig virksomhet og flere danske gjester hadde innlegg om BEST og traumeorganiseringen i Danmark.

BEST Internasjonalt

BEST har vakt interesse internasjonalt, og vi har fortalt om metoden vår i fagkretser i USA, Australia, Skottland, England, Makedonia, Danmark og Sverige. Likevel har vi enda til gode å møte kolleger som driver med samme typen tverrfaglig og desentralisert opplæring. Vi ble således også invitert til å arrangere BEST-opplæring i Danmark og i Sverige. Vi var på Universitetshospitalet i Århus i mars 2002 og på Universitetshospitalet i Odense i oktober 2003. I Sverige på Sahlgrenska sykehus i Gøteborg hadde vi kurs i oktober 2003 og i Linkøping i september 2008..

Nettverksmøtet 2006 ble avholdt 13. - 15. november

BEST arrangerte nettverksmøte 13. - 15. november 2006 . Dette var  åttende gang BEST arrangerte et slikt møte. Over 70 sykepleiere og leger fra mer enn 30 av sykehusene i BEST-nettverket deltok på møtet i Bergen. Fagprogrammet besto blant annet av innlegg fra traumekirurg Karim Brohi fra Royal London Hospital, som også er grunnlegger og leder av traumeressursen www.trauma.org, og Ullevål Universitetssykehus ved seksjonsoverlege Tina Gaarder.

Styret i Stiftelsen BEST

STYRELEDER

Navn:
Guttorm Brattebø

Stilling:
Seksjonsoverlege, Akuttmedisinsk seksjon Haukeland Universitetssykehus

Epost:
Kontaktskjema finner du her

Tlf:
958 90 424

Post:

Akuttmedisinsk seksjon, Anestesi- og Intensivavdelingen

Haukeland Universitetssykehus 5021 Bergen

DAGLIG LEDER

Navn:
Torben Wisborg

Stilling:
Seksjonsoverlege Akuttavdelingen

Epost:
Kontaktskjema finner du her

Tlf:
78 42 12 34  eller  416 34 853

Post:

BEST Stiftelsen

BEST-prosjektet ble startet i 1997 med økonomisk støtte fra Legeforeningen, Hordaland fylkeskommune og tre lokalsykehus i Finnmark og Hordaland. Initiativet kom fra to anestesiologer, en kirurg og en pedagog (figur 1). Målsetningen var å bedre ledelse, kommunikasjon og samarbeid rundt alvorlig skadde pasienter gjennom tverrfaglig opplæring av team lokalt på sykehusene.

Vedtekter for Stiftelsen BEST

§1. Navn
Stiftelsens navn er Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk traumebehandling Engelsk navn er BEST: Better & systematic trauma care Stiftelsen er en privat stiftelse etter lov av 23. mai 1980 nr. 11.
§2. Forretningskontor
Stiftelsens kontor er i Hammerfest kommune.
§3. Formål

Sider

Abonner på Bestnet.no RSS