BEST årsmelding 2009

Styret i Bedre & systematisk traumebehandling gir med dette en beskrivelse av året 2009 til styret, oppdragsgivere, samarbeidsparter og andre interesserte.

Stiftelsen BEST har nå sendt årsmelding med revidert regnskap til styre, kontakter og Brønnøysundregisteret. Årsmelding, regnskap og revisjonsberetning kan lastes ned i pdf-format(5,28 MB) i vårt dokumentarkiv her.
Med vennlig hilsen Daglig leder Torben Wisborg

Simulering på tvers

3.-7. mai 2010 var et helt kull medisinerstudenter i sving med å trene akuttsituasjoner ved hjelp av simuleringer, sammen med videreutdanningsstudenter i anestesisykepleie og sykepleiestudenter.

Les mere her

Sider

Abonner på Stiftelsen BEST RSS