BEST fikk prisen for "Best Educational Program"

BEST fikk prisen for "Best Educational Program" på Scandinavian Update 2007 on Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine i Stavanger.

Prisen består av en statuett og 25 000 kr, som går til nettverksmøtet og 10-års jubileet som holdes i Bergen den 12.-14. november 2007.

Her er styreleder Guttorm Brattebø og daglig leder Torben Wisborg med statuetten.
Hjemmeside til Scandinavian Update 2007: http://www.scandinavian-update.org/

Nyskapningspris til Ole Bjørn Kittang / Barne-BEST

Innovasjon og nyskapning i SSHF. Det var kickoff for opprettelsen av et innovasjonsutvalg ved sykehuset.

I den anledning ble det delt ut nyskapningspriser til to dyktige og kreative medarbeidere, nemlig Bente Urdal Vinje og Ole Bjørn Kittang. Vi gratulerer begge to med prisen som hver lyder på en gavesjekk verdt kr 10 000,- til videreutvikling av arbeidet!

Visjoner for Stiftelsen BEST

Stiftelsen BEST skal arbeide for å øke den lokale mestringsevne og profesjonalitet i teamarbeid ved systematisk å øve samarbeid, ledelse og kommunikasjon i tverrfaglige team. Metodene skal være realistiske, troverdige og vitenskapsbaserte. De skal kunne benyttes umiddelbart og ha overføringsverdi til andre fagområder.

Sider

Abonner på Bestnet.no RSS