Nyskapningspris til Ole Bjørn Kittang / Barne-BEST

Innovasjon og nyskapning i SSHF. Det var kickoff for opprettelsen av et innovasjonsutvalg ved sykehuset.

I den anledning ble det delt ut nyskapningspriser til to dyktige og kreative medarbeidere, nemlig Bente Urdal Vinje og Ole Bjørn Kittang. Vi gratulerer begge to med prisen som hver lyder på en gavesjekk verdt kr 10 000,- til videreutvikling av arbeidet!

Visjoner for Stiftelsen BEST

Stiftelsen BEST skal arbeide for å øke den lokale mestringsevne og profesjonalitet i teamarbeid ved systematisk å øve samarbeid, ledelse og kommunikasjon i tverrfaglige team. Metodene skal være realistiske, troverdige og vitenskapsbaserte. De skal kunne benyttes umiddelbart og ha overføringsverdi til andre fagområder.

Etiske regler for Stiftelsen BEST

 1. Troverdighet
  • Vi sier hva vi mener og mener det vi sier
  • Vi har ingen skjult agenda
  • Vi sier bare det vi vet, og vi skal bygge på en fordomsfri gjennomgang av tilgjengelig litteratur
  • Vi er forankret i klinisk virksomhet
 2. Tillit
  • Vi tar ansvar og vi leverer det vi lover
  • Vi stoler på kolleger og samarbeidspartnere - og kan stole på hverandre
 3. Ydmykhet
  • Vi kommer fra både små og store sykehus; og viser respekt for folks arbeid og vilje til å forbedre praksis

Nettverksmøtet 2007 ble avholdt 12. - 14. november

Fagprogrammet besto av flere inviterte gjester, både nasjonale og internasjonale. Jeanne-Marie Guise, gynekolog og epidemiolog fra Oregon Health & Science University i Amerika fortalte om et prosjekt som ligner BEST. Assisterende direktør Geir Sverre Braut fra Statens Helsetilsyn snakket om god praksis og faglig forsvarlig virksomhet og flere danske gjester hadde innlegg om BEST og traumeorganiseringen i Danmark.

Sider

Abonner på Bestnet.no RSS