Nettverksmøtet 2010 ble avholdt 8. til 10. november i Bergen

Dette var 12. gang nettverksmøtet for BEST ble arrangert. Nettverksmøtet var en tre-dagers samling av to representanter fra 27 av sykehusene i BEST-nettverket. I tillegg var det representanter fra ett sykehus på Island og ett på Færøyene hvor det på begge steder ble gjennomført BEST-kurs i 2010. Møtet bestod av en faglig del med flere inviterte forelesere, og en del med erfaringsutveksling mellom sykehusene.

Invitasjon til kurs i bruk av simulering for tverrfaglig teamtrening - Fasilitatorkurs 13 - 14. oktober 2011 i Trondheim

Kurset baserer seg på alle faser av teamtrening med simulering, fra planlegging, fastlegge treningsmål, tilpassing av scenarier, gjennomføring av simuleringen og vi bruker spesielt tid på debrifing og utveksling av deltakernes og instruktørenes erfaringer.

St. Olavs Hospital arrangerer i Samarbeid med BEST :
KURS I BRUK AV SIMULERING FOR TVERRFAGLIG TEAMTRENING -FASILITATORKURS

AIS kurs arrangeres i Bergen januar / februar 2012

Traumesenteret ved Haukeland universitetssjukehus inviterer herved til AIS kurs (The Abbreviated Injury Scale) 31. januar - 01. februar 2012. Kurset er et samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus, Prehospital and Disaster Medicine Center og Association for the Advancement of Automotive Medicine.

Instruktørene på kurset vil være:

 Morten Hestnes, Traumesykepleier, Oslo universitetssykehus, Ullevål og
Kjell Egil Tjosevik, Avdelingssykepleier, Stavanger universitetssykehus.

Målgruppe:

Sider

Abonner på Stiftelsen BEST RSS