BEST årsmelding 2009

Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening gir med dette en beskrivelse av året 2009 til styret, oppdragsgivere, samarbeidsparter og andre interesserte.

Årsmelding, regnskap og revisjonsberetning kan lastes ned i pdf-format (4.48 MB) i vårt dokumentarkiv. Årsmelding 2009 (5.12 MB)
Med vennlig hilsen Daglig leder Torben Wisborg

BEST årsmelding 2011

Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening gir med dette en beskrivelse av året 2011 til styret, oppdragsgivere, samarbeidsparter og andre interesserte.

Årsmelding, regnskap og revisjonsberetning kan lastes ned i pdf-format i vårt dokumentarkiv.
 Årsmelding 2011 (1.84 MB)
Med vennlig hilsen Daglig leder Torben Wisborg

BEST årsmelding 2010

Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening gir med dette en beskrivelse av året 2010 til styret, oppdragsgivere, samarbeidsparter og andre interesserte.

Årsmelding, regnskap og revisjonsberetning kan lastes ned i pdf-format (4.48 MB) i vårt dokumentarkiv. Årsmelding 2010 (4.48 MB)Med vennlig hilsen
Daglig leder Torben Wisborg

BEST årsmelding 2008

Stiftelsen BEST har nå sendt årsmelding med revidert regnskap til styre, kontakter og Brønnøysundregisteret. 

Årsmelding, regnskap og revisjonsberetning kan lastes ned i pdf-format (2,28 MB) i vårt dokumentarkiv. Årsmelding 2008 (1.15 MB)Med vennlig hilsen
Daglig leder Torben Wisborg

BEST årsmelding 2007

Stiftelsen BEST har nå sendt årsmelding med revidert regnskap til styre, kontakter og Brønnøysundregisteret. 

Årsmelding, regnskap og revisjonsberetning kan lastes ned i pdf-format. Årsmelding 2007 (2.28 MB)
Med vennlig hilsen Daglig leder Torben Wisborg.

Sider

Abonner på Bestnet.no RSS