AIS kurs arrangeres i Bergen januar / februar 2012

Traumesenteret ved Haukeland universitetssjukehus inviterer herved til AIS kurs (The Abbreviated Injury Scale) 31. januar - 01. februar 2012. Kurset er et samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus, Prehospital and Disaster Medicine Center og Association for the Advancement of Automotive Medicine.

Instruktørene på kurset vil være:

 Morten Hestnes, Traumesykepleier, Oslo universitetssykehus, Ullevål og
Kjell Egil Tjosevik, Avdelingssykepleier, Stavanger universitetssykehus.

Målgruppe:

BEST årsmelding 2009

Styret i Bedre & systematisk traumebehandling gir med dette en beskrivelse av året 2009 til styret, oppdragsgivere, samarbeidsparter og andre interesserte.

Stiftelsen BEST har nå sendt årsmelding med revidert regnskap til styre, kontakter og Brønnøysundregisteret. Årsmelding, regnskap og revisjonsberetning kan lastes ned i pdf-format(5,28 MB) i vårt dokumentarkiv her.
Med vennlig hilsen Daglig leder Torben Wisborg

Simulering på tvers

3.-7. mai 2010 var et helt kull medisinerstudenter i sving med å trene akuttsituasjoner ved hjelp av simuleringer, sammen med videreutdanningsstudenter i anestesisykepleie og sykepleiestudenter.

Les mere her

BEST Traumekurs

De fleste norske sykehus har team som skal ta seg av den akutt syke eller skadde pasient. Utenlandske undersøkelser viser at resultatet er sterkt avhengig av teamets evne til å samhandle optimalt. Dette setter ikke bare krav til praktiske ferdigheter og teoretisk kunnskap; i tillegg er evne til god ledelse, kommunikasjon og smidig samarbeid avgjørende faktorer.

Kurs i bruk av simulering for tverrfaglige team i BEST 12.-13.1.09 i Bergen

BEST holdt kurs for 16 nye fasilitatorer 12.-13.1.09 i Bergen. En fasilitator er den person som veileder et team gjennom trening med bruk av simulering.

Skrevet av Torben Wisborg
Kurset tok for seg alle faser av teamtrening med simulering, fra planlegging, fastleggelse av treningsmål, tilpassing av scenarier, gjennomføring av simuleringen og brukte spesielt tid på debrifing og utveksling av deltakernes og instruktørenes erfaringer.

Sider

Abonner på Bestnet.no RSS