Student-BEST

Kunnskap, ledelse og kvalitet i studiet, forkortet KLoK - er fra 2011 innført som eget fag i medisinstudiet i Oslo. Faget skal gi studentene kompetanse til å utøve legeyrket på en profesjonell måte, både som fagpersoner og som deltakere i grupper og team.

I faget inngår simulering og teamtrening etter BEST-modellen, kalt Student-BEST:

BEST Fasilitatorkurs

- BRUK AV SIMULERING I TEAMTRENING BEST har arrangert 12 kurs i bruk av simulering for tverrfaglige team – fasilitatorkurs, derav ett i samarbeid med St. Olavs Universitetssykehus i Trondheim.En fasilitator er den person som veileder et team gjennom trening med bruk av simulering.Det første kurset ble arrangert i 2007 med deltagere fra Norge, Danmark og Botswana. Hensikten med kurset var å trene ledelse og instruksjon av en simulering hvor team deltar, og hvor video brukes i forbindelse med tilbakemelding. Det var et meget vellykket kurs og etterspørsel fra BEST-sykehusene var stor.

Kurs i hemostatisk nødkirurgi

Det er få av landets ca. 50 sykehus med akuttfunksjon som får mye trening med hardt skadde pasienter. Enda sjeldnere er det at pasientene kommer inn med så store blødninger at deres eneste redning er rask hemostase. Begrepet "Damage Control Surgery" innebærer at pasienter som kommer inn med blødningssjokk og pågående blødning, trenger rask hemostatisk kirurgi uten at man trenger gjøre definitiv kirurgi i initialfasen.
Ofte blir prosessen beskrevet i 3 deler:     

Sider

Abonner på Stiftelsen BEST RSS