Nettverksmøtet 2013 ble avholdt 4.-6. november i Bergen

Dette var 15. gang nettverksmøtet for BEST ble arrangert. Nettverksmøtet var også i år en tre-dagers samling med representanter fra 28 av sykehusene i BEST-nettverket og 91 registrerte deltagere.Medisinstudenter fra alle fakultetene i Norge var også invitert, og de deltok med 11 representanter som rapporterte om simulering og teamtrening i medisinstudentopplæringen. Simulering og fasilitering preget flere av forelesningene. Det ble også forelest bl.a.

BEST inviterer til fasilitatorkurs 30. - 31. mai 2013

BEST arrangerer fasilitatorkurs 30.-31. mai i Bergen på Haukeland Universitetssykehus. Program og mer informasjon finner du her. Det er begrenset med plasser og førstemann til mølla-prinsippet råder!

INFO. ANG. FASILITATORKURSET BERGEN 30.-31. mai 2013
Fasilitatorkurset blir arrangert på Haukeland Universitetssykehus.Program: Kurset starter kl. 09.00 torsdag den 30. mai og avslutter ca.16.00 fredag 31.Overnatting og reise: Bestilles og betales av den enkelte deltager.

Sider

Abonner på Stiftelsen BEST RSS