Nettverksmøtet 2014 ble avholdt 10.-12. november i Bergen

Forelesning under BEST-nettverksmøtet 2014

Dette var 16. gang nettverksmøtet for BEST ble arrangert. Nettverksmøtet var også i år en tre-dagers samling med representanter fra 27 av sykehusene i BEST-nettverket i tillegg til to danske og ett fra Island. Totalt var det 92 registrerte deltagere.

Medisinstudenter fra alle fakultetene i Norge var invitert, og de deltok med 18 representanter som presenterte nytt om simulering og teamtrening i medisinstudentopplæringen.

Nettverksmøtet 2013 ble avholdt 4.-6. november i Bergen

Dette var 15. gang nettverksmøtet for BEST ble arrangert. Nettverksmøtet var også i år en tre-dagers samling med representanter fra 28 av sykehusene i BEST-nettverket og 91 registrerte deltagere.Medisinstudenter fra alle fakultetene i Norge var også invitert, og de deltok med 11 representanter som rapporterte om simulering og teamtrening i medisinstudentopplæringen. Simulering og fasilitering preget flere av forelesningene. Det ble også forelest bl.a.

BEST inviterer til fasilitatorkurs 30. - 31. mai 2013

BEST arrangerer fasilitatorkurs 30.-31. mai i Bergen på Haukeland Universitetssykehus. Program og mer informasjon finner du her. Det er begrenset med plasser og førstemann til mølla-prinsippet råder!

INFO. ANG. FASILITATORKURSET BERGEN 30.-31. mai 2013
Fasilitatorkurset blir arrangert på Haukeland Universitetssykehus.Program: Kurset starter kl. 09.00 torsdag den 30. mai og avslutter ca.16.00 fredag 31.Overnatting og reise: Bestilles og betales av den enkelte deltager.

Rapport fra BEST traumesimulering høsten 2012 ved Stavanger Universitetssykehus

For at dette skal kunne skje er det viktig at alle medlemmer av traumeteamet er kjent med felles prosedyrer. Disse er omtalt i SUS sin traumemanual. Alle medlemmer av traumeteamet skal kjenne til sine respektive funksjoner i behandlingskjeden.
  Rapport fra BEST traumesimulering høsten 2012 (599.65 kB)

Student-BEST

Kunnskap, ledelse og kvalitet i studiet, forkortet KLoK - er fra 2011 innført som eget fag i medisinstudiet i Oslo. Faget skal gi studentene kompetanse til å utøve legeyrket på en profesjonell måte, både som fagpersoner og som deltakere i grupper og team.

I faget inngår simulering og teamtrening etter BEST-modellen, kalt Student-BEST:

Sider

Abonner på Bestnet.no RSS