Styret i Stiftelsen BEST

STYRELEDER

Navn:
Guttorm Brattebø

Stilling:
Seksjonsoverlege, Akuttmedisinsk seksjon Haukeland Universitetssykehus

Epost:
Kontaktskjema finner du her

Tlf:
958 90 424

Post:

Akuttmedisinsk seksjon, Anestesi- og Intensivavdelingen

Haukeland Universitetssykehus 5021 Bergen

DAGLIG LEDER

Navn:
Torben Wisborg

Stilling:
Seksjonsoverlege Akuttavdelingen

Epost:
Kontaktskjema finner du her

Tlf:
78 42 12 34  eller  416 34 853

Post:

Vedtekter for Stiftelsen BEST

§ 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk traumebehandling Engelsk navn er BEST: Better & systematic trauma care Stiftelsen er en privat stiftelse etter lov av 23. mai 1980 nr. 11.
§ 2 Forretningskontor Stiftelsens kontor er i Hammerfest kommune.

Barne-BEST

Det er også utviklet BEST spesifikt for mottak av barn, Barne-BEST.

Nedenfor er dokumenter til bl. a. presentasjon og prosedyre fra Barne-BEST:

 

Sider

Abonner på Stiftelsen BEST RSS