BEST Internasjonalt

BEST har vakt interesse internasjonalt, og vi har fortalt om metoden vår i fagkretser i USA, Australia, Skottland, England, Makedonia, Danmark og Sverige. Likevel har vi enda til gode å møte kolleger som driver med samme typen tverrfaglig og desentralisert opplæring. Vi ble således også invitert til å arrangere BEST-opplæring i Danmark og i Sverige. Vi var på Universitetshospitalet i Århus i mars 2002 og på Universitetshospitalet i Odense i oktober 2003. I Sverige på Sahlgrenska sykehus i Gøteborg hadde vi kurs i oktober 2003 og i Linkøping i september 2008..

Nettverksmøtet 2006 ble avholdt 13. - 15. november

BEST arrangerte nettverksmøte 13. - 15. november 2006 . Dette var  åttende gang BEST arrangerte et slikt møte. Over 70 sykepleiere og leger fra mer enn 30 av sykehusene i BEST-nettverket deltok på møtet i Bergen. Fagprogrammet besto blant annet av innlegg fra traumekirurg Karim Brohi fra Royal London Hospital, som også er grunnlegger og leder av traumeressursen www.trauma.org, og Ullevål Universitetssykehus ved seksjonsoverlege Tina Gaarder.

Sider

Abonner på Stiftelsen BEST RSS