Visjoner for BEST Stiftelsen

Stiftelsen BEST skal arbeide for å øke den lokale mestringsevne og profesjonalitet i teamarbeid ved systematisk å øve samarbeid, ledelse og kommunikasjon i tverrfaglige team. Metodene skal være realistiske, troverdige og vitenskapsbaserte. De skal kunne benyttes umiddelbart og ha overføringsverdi til andre fagområder.

Etiske regler for BEST Stiftelsen

1. Troverdighet

 
Vi sier hva vi mener og mener det vi sier


Vi har ingen skjult agenda


Vi sier bare det vi vet, og vi skal bygge på en fordomsfri gjennomgang av tilgjengelig litteratur


Vi er forankret i klinisk virksomhet

2. Tillit


Vi tar ansvar og vi leverer det vi lover


Vi stoler på kolleger og samarbeidspartnere - og kan stole på hverandre

3. Ydmykhet

Nettverksmøtet 2007 ble avholdt 12. - 14. november

Fagprogrammet besto av flere inviterte gjester, både nasjonale og internasjonale. Jeanne-Marie Guise, gynekolog og epidemiolog fra Oregon Health & Science University i Amerika fortalte om et prosjekt som ligner BEST. Assisterende direktør Geir Sverre Braut fra Statens Helsetilsyn snakket om god praksis og faglig forsvarlig virksomhet og flere danske gjester hadde innlegg om BEST og traumeorganiseringen i Danmark.

Sider

Abonner på Stiftelsen BEST RSS