BEST Nettverksmøte 2015

Dette var 17. gang nettverksmøtet for BEST ble arrangert. For første gang i samarbeid med Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-Traume) og Nasjonalt Traumeregister (NTR). Det var også dette året en samling på tre dager med totalt 116 registrerte deltagere. Hele 31 av sykehusene i BEST-nettverket var representert, inkludert ett fra Island. BEST-nettverkets kontaktpersoner, lokale traumekoordinatorer og registrarer var invitert. Det deltok også medisinstudenter fra fakultetene i Norge og andre interesserte.

Barneteam i Kirkenes

Ved Kirkenes sykehus holder man nå på med å innføre Barne-BEST for mottak av syke barn. Se vedlagt utklipp fra Sør-Varanger avis.

[[{"fid":"313","view_mode":"default","type":"media","attributes":{"height":805,"width":1037,"class":"media-element file-default"},"link_text":null}]]

BEST Sommercamp 2015

I starten av august ble i år tidenes første student-BEST sommercamp arrangert i Bergen. Som sykepleier- og medisinstudenter fra hele landet var vi heldige å bli invitert til fem lærerike dager med teamtrening og akuttmedisin på agendaen. Timeplanen var fullpakket, med blant annet akuttmedisinske forelesninger, praktiske øvelser, mediehåndtering og etiske diskusjoner, for ikke å glemme fjellturer, friluftsliv og sene kvelder rundt bålet.

Nettverksmøtet 2014 ble avholdt 10.-12. november i Bergen

Forelesning under BEST-nettverksmøtet 2014

Dette var 16. gang nettverksmøtet for BEST ble arrangert. Nettverksmøtet var også i år en tre-dagers samling med representanter fra 27 av sykehusene i BEST-nettverket i tillegg til to danske og ett fra Island. Totalt var det 92 registrerte deltagere.

Medisinstudenter fra alle fakultetene i Norge var invitert, og de deltok med 18 representanter som presenterte nytt om simulering og teamtrening i medisinstudentopplæringen.

Sider

Abonner på Bestnet.no RSS