Nettverksmøtet 2013 ble avholdt 4.-6. november i Bergen

Dette var 15. gang nettverksmøtet for BEST ble arrangert. Nettverksmøtet var også i år en tre-dagers samling med representanter fra 28 av sykehusene i BEST-nettverket og 91 registrerte deltagere.Medisinstudenter fra alle fakultetene i Norge var også invitert, og de deltok med 11 representanter som rapporterte om simulering og teamtrening i medisinstudentopplæringen. Simulering og fasilitering preget flere av forelesningene. Det ble også forelest bl.a. om den alvorlig skadde gravide pasient, det kommende nasjonale traumeregisteret, frysetørret plasma og den alvorlig skadde eldre. I forkant av nettverksmøtet hadde BEST undersøkt erfaringer og bruken av Sam Sling ved BEST-sykehusene i Norge, og daglig leder Torben Wisborg presenterte resultatene av undersøkelsen. BEST-kurven (observasjonsskjemaet) ble også diskutert og deltagerne kom med forslag til revidering.BEST har holdt årlige nettverksmøter fra starten i 1997. Hensikten med nettverksmøter er å utveksle erfaringer, knytte kontakter og opprettholde BEST-samarbeidet. Nå jobber stiftelsen for teamtrening innen flere fag, og ikke bare traume. Stiftelsen har sekretariat i Hammerfest og drives som et samarbeid mellom ulike ressurspersoner og miljø over hele landet.Forelesninger fra nettverksmøtet kan lastes ned i vårt dokumentarkiv. Nasjonalt traumeregister, hvor står vi? – Olav Røise Kompetansekurs i traumatologi – Terje Lillegård Erfaringer med bruk av SimPad i traumesimulering – Kjell Tjosevik Den eldre og antikoagulerte pt. med alvorlige skader – Joakim Jørgensen Alvorlige skader hos den gravide pt. – Joakim Jørgensen EuSim sitt ”Advanced Train the Trainer course” på SAFER – Elsa Søyland Opplæring av fasilitatorer I Danmark – Anne-Mette Helsø Erfaringer med simulering i Trondheim – Petter Aadahl Regelmessig trening av nyfødtteam og jordmødre/gynekologer – Ann Karin Berg Hvordan få til simuleringstrening for bachelorstudenter i sykepleie – Astrid Forstrønen Hvilken plass bør frysetørret plasma ha i transfusjonsberedskapen ved sykehus – Einar K. Kristoffersen

Dokumentarkiv: