BEST Årsmelding 2012

Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening gir med dette en beskrivelse av året 2012 til styret, oppdragsgivere, samarbeidsparter og andre interesserte.

Status for Stiftelsen BEST - Bedre & systematisk traumebehandling ved utgangen av 2012
Nettverket omfatter pr. 31.12.2012 til sammen 49 norske sykehus, to danske, tre svenske, ett islandsk og ett færøysk sykehus. De har alle hatt samme grunnopplæring i BEST. I tillegg har alle botswanske sykehus gjennomført trening og det norske forsvaret for team som skulle sendes i utenlandsk tjeneste.
Til sammen har 6486 leger, sykepleiere og annet helsepersonell deltatt i kurs og øvelser, hvor instruktører fra BEST sentralt har deltatt. I tillegg holder mange sykehus egne, lokale kurs. Med dette har 49 av landets sykehus som mottar alvorlig skadde pasienter hatt denne traumetrening. Styret ønsker å utvikle kontakten med studentorganisasjonene og universitet & høyskoler som benytter teamtrening i fremtiden.
BEST-nettverket er et uforpliktende tilbud til alle som føler at de og pasientene kan ha noen nytte av det, og ikke noen ”medlemsorganisasjon”. Dette fremgår av vår visjon, som finnes på side 3 i denne årsmelding og på hjemmesiden vår. Alle sykehus er derfor hjertelig velkommen til å delta på nettverksmøter, benytte seg av våre hjemmesider eller traumemanual, huskelister og postere til akuttrom, dersom de finner at det kan være nyttig for dem og pasientene deres. For BEST spiller det ingen rolle om sykehusene parallelt deltar i andre faglige fora. Vårt mål er å bedre traumebehandlingen for alle alvorlig og kritisk syke og skadde pasienter, og å videreformidle de erfaringer vi har gjort med teamtrening til alle som kan ha nytte av dem, uansett hvor i landet de befinner seg.
Det interessante er at det ser ut til å være like stort behov for teamtrening for alle typer sykehus. Det er således ikke tilfelle at universitetssykehusene utmerker seg i forholdet til de mindre sykehus. Dette er både positivt og litt nedslående, men viser behovet for slik opplæring!
Årsmelding, regnskap og revisjonsberetning kan lastes ned i pdf-format i vårt dokumentarkiv.
 BEST Årsmelding 2012 (1.89 MB)
Med vennlig hilsen Daglig leder Torben Wisborg