Video av simulatortrening på komplekse akuttsituasjoner

Under BEST-nettverksmøte i 2012 hadde anestesioverlege Olav Søvik en presentasjon fra Kristiansand sykehus som handlet om simulatortrening på komplekse akuttsituasjoner der flere team involveres. Det ble laget en film fra en simulator-øvelse på keisersnitt ved maternell hjertestans og resucitering av mor og barn. Se videoen her.