Nettverksmøtet 2012 ble avholdt 12. - 14. november i Bergen

Dette var 14. gang nettverksmøtet for BEST ble arrangert. Nettverksmøtet var også i år en tre-dagers samling med representanter fra 37 av sykehusene i BEST-nettverket, derav tre utenlandske, totalt 104 registrerte deltagere. Dette var 14. gang nettverksmøtet for BEST ble arrangert. Nettverksmøtet var også i år en tre-dagers samling med presentasjoner av erfaringer, kasuistikker og spennende forelesninger fra inn- og utland. Det ble bl.a. forelest om håndtering av bekkenbrudd, erfaringer med keisersnitt i akuttmottak, trening i obstetrikk/gynekologi, bruk av nakkekrage for alvorlig skadde, brannskadebehandling m.m.

Første dagen av nettverksmøtet ble viet 15 års-jubileumet. Fellesnevneren for mange av innleggende var viktigheten av å få til et samarbeidende team. Alle de fire stifterne av BEST var tilstede under nettverksmøte; Torben Wisborg, Åse Brinchmann- Hansen, Guttorm Brattebø og Johannes Brattebø. Daglig leder i Stiftelsen BEST, Torben Wisborg, oppsummerte dag en og viste til hva Henrik Syse, filosof fra Fredsforskningsinstituttet PRIO sa tidligere samme dag:- Noen har organisert jobben på en annen måte enn man ønsker, det som gjør BEST morsomt, er at det er svaret på hva vi selv ønsker oss. Om framtiden: den er her nå! Teamtrening blir tatt i bruk av andre i økende omfang, men de kan nyttiggjøre seg av BEST sine erfaringer. Metoden virker på mange felt.

Feiringen av BEST er i virkeligheten feiring av de som står på og trener hjemme og deltar på nettverksmøtene. BEST har holdt årlige nettverksmøter fra starten i 1997. Hensikten med nettverksmøter er å utveksle erfaringer, knytte kontakter og opprettholde BEST-samarbeidet. Nå jobber stiftelsen for teamtrening innen flere fag, og ikke bare traume. Stiftelsen har sekretariat i Hammerfest og drives som et samarbeid mellom ulike ressurspersoner og miljø over hele landet.

Vedlagt er forelesningene fra nettverksmøtet. Forelesninger fra øvrige nettverksmøter kan lastes ned fra Dokumentarkivet.

Dokumentarkiv: