Nettsidene ble hacket sist uke (27. april). Ingenting gikk tapt og det har ikke vært lagret personopplysninger her på nettsiden.
Det aktuelle sikkerhetshullet er tettet og sidene er oppdatert – det ser derfor litt uvant ut her nå, men vi benytter anledningen til å revidere nettsidene, endringene kommer gradvis iløpet av en uke eller to eller tre.
I mangel av en fungerende meny kan du søke på innhold for å finne frem. For eksempel kan man søke på "barn" for å finne dokumenter som har med Barne-BEST å gjøre.

Rapport fra BEST traumesimulering høsten 2012 ved Stavanger Universitetssykehus

For at dette skal kunne skje er det viktig at alle medlemmer av traumeteamet er kjent med felles prosedyrer. Disse er omtalt i SUS sin traumemanual. Alle medlemmer av traumeteamet skal kjenne til sine respektive funksjoner i behandlingskjeden.
  Rapport fra BEST traumesimulering høsten 2012 (599.65 kB)