Rapport fra BEST traumesimulering høsten 2012 ved Stavanger Universitetssykehus

For at dette skal kunne skje er det viktig at alle medlemmer av traumeteamet er kjent med felles prosedyrer. Disse er omtalt i SUS sin traumemanual. Alle medlemmer av traumeteamet skal kjenne til sine respektive funksjoner i behandlingskjeden.
  Rapport fra BEST traumesimulering høsten 2012 (599.65 kB)