BEST årsmelding 2009

Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening gir med dette en beskrivelse av året 2009 til styret, oppdragsgivere, samarbeidsparter og andre interesserte.

Årsmelding, regnskap og revisjonsberetning kan lastes ned i pdf-format (4.48 MB) i vårt dokumentarkiv. Årsmelding 2009 (5.12 MB)
Med vennlig hilsen Daglig leder Torben Wisborg