Nettsidene ble hacket sist uke (27. april). Ingenting gikk tapt og det har ikke vært lagret personopplysninger her på nettsiden.
Det aktuelle sikkerhetshullet er tettet og sidene er oppdatert – det ser derfor litt uvant ut her nå, men vi benytter anledningen til å revidere nettsidene, endringene kommer gradvis iløpet av en uke eller to eller tre.
I mangel av en fungerende meny kan du søke på innhold for å finne frem. For eksempel kan man søke på "barn" for å finne dokumenter som har med Barne-BEST å gjøre.

BEST Undervisere

TORBEN WISBORG

Stilling:
BEST - daglig leder, Avdelingsoverlege akuttavdelingen

Sted:
Hammerfest sykehus

Epost:
torben@wisborg.net

Tlf:
78 42 12 34  eller  41 63 48 53

Post:

Akuttavdelingen Hammerfest sykehus

9613 Hammerfest

Bakgrunn: Innvandrer fra Danmark. Anestesilege. Jobbet i Bergen til 1990, deretter Hammerfest. Luftambulanselege fra 1989. En av initiativtakerne bak BEST i 1997. Har forsket på traumatologi og trening, med mere. Holder nå på med evaluering av BEST og et opplæringsprosjekt for barfotsleger i behandling av landmineskader (www.traumacare.no).

GUTTORM BRATTEBØ

Stilling:
BEST - styreleder, Seksjonsoverlege, Akuttmedisinsk seksjon

Sted:
Haukeland Universitetssykehus

Epost:
guttorm.brattebo@helse-bergen.no

Tlf:
95 89 04 24

Post:
Akuttmedisinsk seksjon, Anestesi- og Intensivavdelingen Haukeland Universitetssykehus 5021 Bergen

Bakgrunn: Spesialist i anestesiologi og intensivmedisin, og seksjonsoverlege/leder for Akuttmedisinsk seksjon ved Haukeland Universitetssykehus. En av initiativtakerne bak BEST i 1997. Er spesielt interessert i pasientsikkerhet og teamtrening, samt kvalitetsutvikling i helsevesenet generelt.

KARI SCHRØDER HANSEN

Stilling:
Overlege ved Kirurgisk avdeling

Sted:
Haukeland sykehus

Epost:
kari.schroder.hansen@helse-bergen.no

Tlf:
55 97 28 11 eller  92 46 43 30

Post:

Kirurgisk avdelingHaukeland universitetssykehus

5021 Bergen

Bakgrunn: Spesialist i generell kirurgi. Har spesielle interesser innen traumatologi, traumesystemer og undervisning. Har også vært ansatt som overlege i Akutt mottak ved Haukeland Universitetsssykehus i 5 år. Har gjort forskning innen traumatologi, med hovedvekt på sykkelskader og behandling av pasienter med alvorlige skader. Er ATLS-instruktør. Har undervist i BEST siden 1998 og har hatt hovedansvaret for kursene i akutt traumekirurgi (hemostatisk nødkirurgi) inntil de regionale helseforetakene overtok i 2011.

PER EINAR UGGEN

Stilling:
Overlege, kirurgisk klinikk

Sted:
St. Olavs Hospital

Epost:
per.einar.uggen@stolav.no

Tlf:
73 86 80 00

Post:

St. Olavs Hospital HF

7006 Trondheim

Bakgrunn: Spesialist i gastroenterologisk kirurgi. På St. Olavs Hospital fra 1994, leder av traumeutvalget. Tidligere jobbet i Tønsberg og på Mo i Rana. BEST-instruktør fra 2001. Er også instruktør på ATLS-kurs.

ÅSE BRINCHMANN-HANSEN

Stilling:
Fagsjef, seksjon for medisinsk pedagogikk

Sted:
Den norske lægeforening

Epost:
aase.brinchann-hansen@legeforeningen.no

Tlf:
23 10 91 02 eller 90 17 65 20

Post:

Legenes husPostboks 1152 Sentrum

0107 Oslo

Bakgrunn: En av initiativtakerne bak BEST. Fagsjef i Legeforeningen i Medisinsk fagavdeling, seksjon for medisinsk pedagogikk. Ansvarlig for instruktørkurs i ATLS. Utviklet og deltatt i flere akuttmedisinske kurs med vekt på simulering. Spesielt opptatt av debrief. Startet Student-BEST høsten 2007.