Nettsidene ble hacket sist uke (27. april). Ingenting gikk tapt og det har ikke vært lagret personopplysninger her på nettsiden.
Det aktuelle sikkerhetshullet er tettet og sidene er oppdatert – det ser derfor litt uvant ut her nå, men vi benytter anledningen til å revidere nettsidene, endringene kommer gradvis iløpet av en uke eller to eller tre.
I mangel av en fungerende meny kan du søke på innhold for å finne frem. For eksempel kan man søke på "barn" for å finne dokumenter som har med Barne-BEST å gjøre.

BEST Fasilitatorkurs

BRUK AV SIMULERING I TEAMTRENING

BEST har arrangert 12 kurs i bruk av simulering for tverrfaglige team – fasilitatorkurs, derav ett i samarbeid med St. Olavs Universitetssykehus i Trondheim.

En fasilitator er den person som veileder et team gjennom trening med bruk av simulering.Det første kurset ble arrangert i 2007 med deltagere fra Norge, Danmark og Botswana. Hensikten med kurset var å trene ledelse og instruksjon av en simulering hvor team deltar, og hvor video brukes i forbindelse med tilbakemelding. Det var et meget vellykket kurs og etterspørsel fra BEST-sykehusene var stor. Kurset ble videre utviklet og forberedt i 2008 for videreføring.

Fasilitatorkurset tar for seg alle faser av teamtrening med simulering. Fra planlegging, fastleggelse av treningsmål, tilpassing av scenarier og gjennomføring av simuleringen. Spesielt blir det brukt tid på debrifing og utveksling av deltagernes og instruktørenes erfaringer.Det dannes fasilitator-par som kan støtte hverandre i de første simuleringer på egen hånd. Alle deltagerne får prøvd seg flere ganger som både fasilitator og teamleder.

Kursene har senere ikke bare hatt deltagere fra akuttavdelinger på sykehus, men også fra medisinske- og barneavdelinger, kommunehelsetjenesten og helsefaglige undervisningsetater. Deltagere har vært hovedsaklig fra Norge, men også fra Danmark, Færøyene og Botswana.

Pr. juni 2014 er det utdannet 192 fasilitatorer på kursene i Norge. Det har i tillegg vært arrangert flere fasilitatorkurs i Botswana. Kursene meriterer for godkjenning i spesialistutdanningen for leger og for sykepleiere til klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie. For mere informasjon eller påmelding: Kontakt BEST-koordinator her.