Nettsidene ble hacket sist uke (27. april). Ingenting gikk tapt og det har ikke vært lagret personopplysninger her på nettsiden.
Det aktuelle sikkerhetshullet er tettet og sidene er oppdatert – det ser derfor litt uvant ut her nå, men vi benytter anledningen til å revidere nettsidene, endringene kommer gradvis iløpet av en uke eller to eller tre.
I mangel av en fungerende meny kan du søke på innhold for å finne frem. For eksempel kan man søke på "barn" for å finne dokumenter som har med Barne-BEST å gjøre.

Nettverksmøtet 2010 ble avholdt 8. til 10. november i Bergen

Dette var 12. gang nettverksmøtet for BEST ble arrangert. Nettverksmøtet var en tre-dagers samling av to representanter fra 27 av sykehusene i BEST-nettverket. I tillegg var det representanter fra ett sykehus på Island og ett på Færøyene hvor det på begge steder ble gjennomført BEST-kurs i 2010. Møtet bestod av en faglig del med flere inviterte forelesere, og en del med erfaringsutveksling mellom sykehusene.

Årets inviterte hovedforelesere var Elsa Søyland fra SAFER simuleringssenter i Stavanger som fortalte om "Standardisering av pasientoverlevering i akuttmottak", samt Hildigunnur Svavarsdottir fra Akureyri sykehus på Island som fortalte om innføring av teamtrening på sykehuset, og hvordan de bevisst har gjort trening attraktiv for avdelingene og fremmet implementering i hverdagen. I tillegg var det forskjellige faglige innlegg. Karianne Flaatten fortalte om erfaringer fra Haiti gjennom Leger uten grenser. Nils Oddvar Skaga fra Oslo Universitetssykehus Ullevål holdt to faglige forelesninger om anestesi til traumepasienter og koagulopati. Professor Steinar Hunskår, Nasjonalt kompetansesenter for Legevaktsmedisin snakket om "Hvordan passer Kommune-BEST inn i fremtidens legevakt?"

Vedlagt er forelesningene fra nettverksmøtet. Forelesninger fra øvrige nettverksmøter kan lastes ned fra Dokumentarkivet

Dokumentarkiv: