Invitasjon til kurs i bruk av simulering for tverrfaglig teamtrening - Fasilitatorkurs 13 - 14. oktober 2011 i Trondheim

Kurset baserer seg på alle faser av teamtrening med simulering, fra planlegging, fastlegge treningsmål, tilpassing av scenarier, gjennomføring av simuleringen og vi bruker spesielt tid på debrifing og utveksling av deltakernes og instruktørenes erfaringer.

St. Olavs Hospital arrangerer i Samarbeid med BEST :
KURS I BRUK AV SIMULERING FOR TVERRFAGLIG TEAMTRENING -FASILITATORKURS

Sted: St. Olavs Hospital, Trondheim
Tid: Kurset vil starte torsdag 13 . oktober klokka 10. Vi avslutter fredag 14 . oktober ca klokka 16.
Pris: kr. 4000,- pr deltager. Prisen inkluderer enkel lunsj begge dager, middag torsdag kveld
Instruktører: Guttorm Brattebø, Torben Wisborg, Oddvar Uleberg og Ole-Petter Vinjevoll

Det er begrenset med plasser på kurset. "Førstemann til mølla" -prinsippet vil råde.
Kurset baserer seg på alle faser av teamtrening med simulering, fra planlegging, fastlegge treningsmål, tilpassing av scenarier, gjennomføring av simuleringen og vi bruker spesielt tid på debrifing og utveksling av deltakernes og instruktørenes erfaringer.
Overnatting og reise må bestilles og betales av den enkelte deltager.
Nærmere program vil bli tilsendt.Informasjon vil også bli lagt ut på hjemmesiden www.bestnet.no
Kontakt undertegnede for spørsmål og påmelding. Frist for påmelding: Innen 23. september 2011.
Meldes på til: ole-petter.vinjevoll@stolav.no
MvhOle-Petter VinjevollTraumekoordinator og BEST-kontaktved St.Olavs Hospital