Ny artikkel om oss på Namdalsavisa "Enda bedre med Best"

namdalsavisa.no skriver at når det står om liv og helse, er det viktig at ting gjøres raskt og riktig. Best-opplæring skal gi akuttpasienter enda bedre førstehjelp ved Sykehuset Namsos.

NAMSOS: - Vi satser mye på å utvikle vår kompetanse og bli bedre på akuttbehandling, sier fagutviklingssykepleier Ingunn Almli Øvereng.
Sykehuset Namsos er med i stiftelsen Best - Bedre og systematisk teamtrening.
Nylig ble det gjennomført både teorikurs og praktisk øvelse i traumebehandling ved akuttmottaket i Namsos.
Fra St. Olavs Hospital deltok traumekoordinator Ole-Petter Vinjevoll og overlege Oddvar Uleberg.
- Ingen skal være redde for å gjøre noe galt eller dumme seg ut. Dere er her for å trene og bli bedre. Det gjør vi også ved å feile, fastslo Vinjevoll.
Men det gikk i hovedsak godt.
- Vi er svært fornøyd med Best-øvelsen, sier Øvereng.
Viktig for mindre sykehus
Sykehuset Namsos har drevet med systematisk utvikling av traumeteam siden 2003.
Øvelse gjør mester kan gjerne stå som motto.
Målet er minst to realistiske øvelser per år og det er gjennomført.
- Behandling av pasienter med behov for akutt hjelp dreier seg både om kompetanse for de enkelte som er involvert og god samhandling. Det er alfa amp; omega at teamet fungerer sammen, sier Øvereng.
Trening er ikke minst viktig for mindre sykehus som har færre faktiske tilfeller de skal ta hånd om.
- Ved Sykehuset Namsos har vi gjennomsnittlig 50-55 tilfeller årlig med traumebehandling. Da er det nødvendig å sikre at alle som er med i team får nok øvelse, mener Øvereng.
Alltid beredt
Selv om Sykehuset Namsos er relativt lite, skal pasientene være trygge for at det finnes et fullt bemannet team av kvalifisert personell til enhver tid.
- Vi har system og avtaler som sikrer at et traumeteam alltid er tilgjengelig og klar til innsats. Det er bare å trykke på en knapp ved AMK-sentralen så kommer folk raskt til akuttmottaket, fastslår Øvereng.
Teamene som øver og trår til når det er alvor, består av kirurger, anestesilege, røntgenlege, radiograf, anestesisykepleiere, akuttmottakssykepleiere, operasjonssykepleiere og bioingeniør.
- Øvelsene gjennomføres med hele behandlingskjeden fra ambulansepersonell som kommer med pasienten til leger, sier Øvereng.
«Pasienten puster raskt»
Ett av de to teamene som gjennomførte øvelse, fikk i oppgave å behandle en 28 år gammel mann som var utsatt for trafikkulykke.
- Pasienten har kjørt utfor vegen i stor fart. Han puster raskt og er litt blek, var noe av meldinga som kom til teamet tre minutter før ambulansen var ventet til akuttmottaket.
Da var forberedelsene allerede for lengst i gang for at pasienten skulle få nødvendig undersøkelse og behandling.
Fagutviklingssykepleieren er fornøyd med øvelsen.
- Dette gikk veldig bra. Vi har utviklet oss og satser på å bli enda bedre, sier Øvereng.

Artikkel