AIS kurs arrangeres i Bergen januar / februar 2012

Traumesenteret ved Haukeland universitetssjukehus inviterer herved til AIS kurs (The Abbreviated Injury Scale) 31. januar - 01. februar 2012. Kurset er et samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus, Prehospital and Disaster Medicine Center og Association for the Advancement of Automotive Medicine.

Instruktørene på kurset vil være:

 Morten Hestnes, Traumesykepleier, Oslo universitetssykehus, Ullevål og
Kjell Egil Tjosevik, Avdelingssykepleier, Stavanger universitetssykehus.

Målgruppe:

Sykepleiere, leger, registrarer og forskere som arbeider med traumedatabaser.

Kursbeskrivelse:

-Kursversjon: The Abbreviated Injury Scale, 2005 edition, update 2008.
-Kurset er på totalt 14 timer fordelt på forelesninger og selvstendig arbeid, hvor norske anonymiserte pasienteksempler er brukt i kodeøvelsene.
-Deltakerne trenger ikke å ha tidligere erfaring i bruken av AIS.
-Kursmanualen er på engelsk.
-Kurset tar ikke for seg koding innen ICD-10 kodeverket.
-Emner:

-Beskrivelse av skadegraderingsmetoder og teknikker for bruk av disse.
-Hvordan skadegradering kan brukes og misbrukes.
-Koderegler og konvensjoner samt metoder for gradering av alvorlig skadde pasienter med multiple skader.
-Forståelse av struktur, oppbygging og innhold i The Abbreviated Injury Scale,2005.
-Uttrekk av traumedata.
-Ekskludering av informasjon som ikke skal kodes.
-Hvordan skille på skader, komplikasjoner og utkomme.
-Anvendelse av reglene for kalkulasjon av Injury Severity Score (ISS) i multiple kroppsregioner.

Påmelding og kursavgift:

Bindende påmelding sendes innen 20.12.2011 til Kurt Andersen, Traumekoordinator Haukeland universitetssjukehus Epost: Kurt.boerslid.andersen@helse-bergen.no
Avmelding etter påmeldingsfrist vil bli fakturert med kursavgift.

Påmeldingen må inneholde følgende opplysninger:

Navn, Tittel, Arbeidssted, Privatadresse (for tilsendelse av kursmatriale) og faktura adresse.

Kursavgiften vil bli kr 4500,-.

Kursavgiften dekker sertifiseringskostnader, kursmateriell, AIS manual og lunsj begge dager.
Kurset blir avholdt på Haukeland universitetssjukehus, undervisningssenteret.

Oppstart 31.01 kl 0830 – 1730, 01.02 kl 0830 – 1500.

Overnatting bestilles av den enkelte. Kan her foreslå Grand Hotell Terminus www.ght.no.
Haukeland Sykehus har også eget hotell som kan nyttes ved kapasitet. Tlf 55209200. Dette hotellet ligger i gangavstand fra undervisningssenteret

Spørsmål:

Vedrørende innhold rettes dette til Morten Hestnes (morten.hestnes@uus.no 22117446 / 97189081).
Vedrørende påmelding etc. til Kurt Andersen. 55973338 / 47290299.
Kurset er godkjent som merriterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie hos NSF med totalt 12 timer.

Last ned invitasjon