Invitasjon til fasilitatorkurs i Bergen 17. - 18. januar 2013

Kurs i bruk av simulering for tverrfaglig teamtrening -fasilitatorkurs i Bergen 17.-18. januar 2013 ved Haukeland Universitetssykehus.

Kursavgift:
Kr. 4000,- pr. deltager. Avgiften inkluderer enkel lunsj begge dager,middag torsdag kveld og BEST pique-skjorte.
Overnatting og reise:
Bestilles og betales av den enkelte deltager.
Påmelding:
Bindende påmelding innen 01. desember 2012. Avmelding etter påmeldingsfrist vil bli fakturert med kursavgift.
Spørsmål og påmelding:
Til BEST-koordinator kjersti.m.fagerstad@helse-finnmark.noInformasjon vil også bli lagt ut på vår hjemmeside www.bestnet.no
Det er begrenset med plasser på kurset. Deltagelse bekreftes ved innbetalt kursavgift."Førstemann til mølla" -prinsippet vil råde.
Nedlasting

 Invitasjon til fasilitatorkurs i Bergen 17. - 18. januar 2013 (47.25 kB)
 Program for fasilitatorkurs i Bergen 17. - 18. januar 2013 (21.96 kB)

Spørsmål og påmelding til BEST-koordinator