Simulering på tvers

3.-7. mai 2010 var et helt kull medisinerstudenter i sving med å trene akuttsituasjoner ved hjelp av simuleringer, sammen med videreutdanningsstudenter i anestesisykepleie og sykepleiestudenter.

Les mere her