Kurs i bruk av simulering for tverrfaglige team i BEST 12.-13.1.09 i Bergen

BEST holdt kurs for 16 nye fasilitatorer 12.-13.1.09 i Bergen. En fasilitator er den person som veileder et team gjennom trening med bruk av simulering.

Skrevet av Torben Wisborg
Kurset tok for seg alle faser av teamtrening med simulering, fra planlegging, fastleggelse av treningsmål, tilpassing av scenarier, gjennomføring av simuleringen og brukte spesielt tid på debrifing og utveksling av deltakernes og instruktørenes erfaringer.

Det ble dannet fasilitator-par som kan støtte hverandre i de første simuleringer på egen hånd. Alle deltakere fikk prøvd seg flere ganger som både fasilitator og teamleder.
 
Som instruktører fra BEST deltok fire erfarne fasilitatorer: Guttorm Brattebø og Heidi Brevik fra Haukeland Universitetssykehus, Åse Brinchmann-Hansen fra Legeforeningen og Torben Wisborg fra Hammerfest.
Se alle bildene i vårt bildegalleri HER.