Dokumentarkiv

Reiseregninger
Invitasjoner
VedleggStørrelse
PDF icon Program_fas_kurs_mai_2014.pdf96.76 KB
Årsmeldinger
VedleggStørrelse
PDF icon Årsmelding BEST 2006.pdf2.6 MB
Årsmeldinger
VedleggStørrelse
PDF icon BEST Årsmelding 20151.9 MB

Nettverksmøter

2015
VedleggStørrelse
PDF icon Effekter av teamtrening - Svend Erik Thomsen.pdf981.17 KB
PDF icon Hvordan bruker NPE sine erfaringer til å bedre pasientsikkerhet - Ida Rashida Kahn Bukholm.pdf1.04 MB
PDF icon Kvalitetsutvikling på svenske sykehus. LØFs sikkerhetskampanjer - Pelle Gustafson.pdf1.13 MB
PDF icon Signifikant reduksjon i blodtransfusjoner etter fødsel på UNN Tromsø og KCMC Tanzania som følge av simuleringsøvelse - Signe Egenberg.pdf2.61 MB
PDF icon Avviste og avbrutte oppdrag i LA, konsekvens for pasienten - Øyvind Østerås og Erik Zakariassen.pdf405.69 KB
PDF icon Effekten av tidlig rehabilitering etter alvorlig skade - Nada Andelic.pdf2.4 MB
PDF icon Nye perorale antikoagulantia - Roald Lindås.pdf3.45 MB
PDF icon Trauma Patients` Quality of Life 12 and 24 months after injury - Frederik Borup Danielsson.pdf1.04 MB
PDF icon Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi, hva skjer - Torben Wisborg.pdf918.42 KB
PDF icon Flip the Classroom, uten video - SATS_web.pdf3.37 MB
PDF icon Spinal immobilisering, resultat av nasjonal konsensus - Elisabeth Jeppesen.pdf741.52 KB
PDF icon Ny nasjonal helse- og sykehusplan, hva skjer med de mindre sykehusene - Andreas Moan.pdf1.36 MB
PDF icon De etisk vanskelige spørsmålene ifm. traume- og intensivbehandling - Annette Robertsen.pdf2.01 MB
PDF icon KITS, status i landet og nye tiltak - Knut Magne Kolstadbråten.pdf2.19 MB
PDF icon Utdanning i helsefagene-ambulanse. Kan reell pasientkontakt erstattes med simulering.Terje Ødegården.pdf3.45 MB
PDF icon Akuttkirurgien på Tynset Sjukehus - Roar Eilertsen.pdf53.78 KB
PDF icon Hvordan møter du familie i sorg etter trafikkdødsfall. Erfaringer fra forskningsprosjekt - Trond Boye Hansen.pdf2.25 MB
PDF icon Kvalitet og nærhet, lokalsykehusenes rolle - Roar Eilertsen_web.pdf7.36 MB
PDF icon Student-BEST. Nytt fra HIB - Spl. stud. Bergen.pdf962.62 KB
PDF icon Student-BEST. Nytt fra BAMS - Med. stud. Bergen.pdf397.81 KB
PDF icon Student-BEST. Nytt fra TAMS - Med. stud. Tromsø.pdf575.11 KB
PDF icon Student-BEST. Nytt fra TrAMS - Med. stud. Trondheim.pdf683.9 KB
PDF icon Akuttmedisinske team på A-hus - Wammer, Bårdsen og Hatleskog.pdf894.47 KB