Styret i BEST Stiftelsen

Guttorm Brattebø

Styreleder
Bakgrunn:
Spesialist i anestesiologi og intensivmedisin og overlege ved Akuttmedisinsk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus. Professor ved Universitetet i Bergen. En av initiativtakerne bak BEST i 1997. Er spesielt interessert i pasientsikkerhet og teamtrening, samt kvalitetsutvikling i helsevesenet generelt.

Torben Wisborg

Daglig leder
Bakgrunn:
Overlege akuttavd. Hammerfest sykehus, Finnmarkssykehuset. Leder, nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi, Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Professor, Universitetet i Tromsø.

Kari Schrøder Hansen

Styremedlem
Bakgrunn:
Har vært med i BEST siden 1998 og har ledet kursene i hemostatisk nødkirurgi fra 1999 til 2011. Prosjektleder for BEST i Botswana (2007 - 2010) hvor det ble gjennomført BEST-trening på alle offentlige sykehus i landet. Har jobbet som overlege ved akuttmottak og kirurgisk avdeling, Haukeland sykehus i perioden 1998 - 2008. Deretter 5,5 år som overlege ved Longyearbyen på Svalbard. Har doktorgrad fra forskning innen traumatologi og vært med i ATLS som instruktør og leder av styringsgruppen siden 2004.

Torsten Eken

Styremedlem
Bakgrunn:
Cand. med. Oslo 1986, doktorgrad i basal nevrofysiologi ved Universitetet i Oslo 1999, spesialist i anestesiologi 2000. Bakgrunn fra Aker og Ullevål sykehus. Underviser for medisinstudenter og spesialistkandidater i anestesiologi, på krigskirurgikurs og DSTC-kurs. Etablerte Traumeregisteret Oslo universitetssykehus i 2000 sammen med Nils Oddvar Skaga. Leder av registerets styringsgruppe. Driver forskning bl.a. innen traumeepidemiologi og traumebiologi.

Steinar Hunskår

Styremedlem
Bakgrunn:
Spesialist i allmennmedisin og også fastlege på deltid i Lindås kommune. De siste 10 årene har han konsentrert mye av sin faglige virksomhet i utvikling av legevakttjenesten, har publisert en rekke vitenskaplige artikler og veiledet flere doktorgradsstipendiater innen legevaktfeltet. Han er også hovedredaktør for læreboken "Allmennmedisin" som kom i sin tredje utgave i 2013.

Camilla Hansen Helander

Styremedlem
Bakgrunn:
Medisinstudent i Tromsø fra 2010. PR-ansvarlig, MedHum (Medisinstudentenes Humanitæraksjon), avd. Tromsø, 2010 – 2012. Førstehjelpsinstruktør, TAMS (Tromsø akuttmedisinske studentforening). Sommervikar Ambulansetjenesten, Alta. Assistent, Hjertemedisinsk sengepost, UNN

Ingvild Seem

Styremedlem
Bakgrunn:
Cand. med. Bergen 99, spesialist i anestesi 08, bakgrunn fra Lillehammer, Bærum, St. Olav og Forsvaret (Kosovo/Afghanistan). Ansatt ved AHUS fra 08. "Alltid" vært opptatt av akuttmedisin, ATLS-instruktør.

Øystein Kilander

Styremedlem
Bakgrunn:
Arbeidet med anestesi- og akuttmedisin siden 1979. Deltatt i utviklingen av akuttbiltjeneste med anestesipersonell, prosjektering og etablering av AMK-sentral i SSK, for øvrig diverse prosjekt- og arbeidsgrupper innen beredskap og akuttmedisin lokalt, regionalt og nasjonalt. Traumekoordinator i SSK 2003 – 2010.