Styret i BEST Stiftelsen

Guttorm Brattebø

Styreleder
Bakgrunn:
Spesialist i anestesiologi og intensivmedisin og seksjonsoverlege ved Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland Universitetssykehus. Professor ved Universitetet i Bergen. En av initiativtakerne bak BEST i 1997. Er spesielt interessert i pasientsikkerhet og teamtrening, samt kvalitetsutvikling i helsevesenet generelt.

Torben Wisborg

Daglig leder
Bakgrunn:
Overlege akuttavd. Hammerfest sykehus, Finnmarkssykehuset. Professor, Universitetet i Tromsø. Forskningsleder, Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi, Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Torsten Eken

Styremedlem
Bakgrunn:
Overlege ved Avd. for anestesiologi Oslo universitetssykehus Ullevål og professor i anestesiologi ved Universitetet i Oslo. Forskning spesielt innen traumeepidemiologi, traumebiologi og basal nevrofysiologi. Etablerte Traumeregisteret OUS sammen med Nils Oddvar Skaga i år 2000, leder av styringsgruppen. Representerer Helse Sør-Øst i fagrådet for Nasjonalt traumeregister og Ekspertgruppe for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Styremedlem Stiftelsen BEST siden 2006.

Hilde Hætta Eng

Styremedlem
Bakgrunn:
Utdannet sykepleier i 1999. Intensivsykepleier fra 2006. Jobbet på Diakonhjemmet sykehus i Oslo fra 1999-2012. 11 av disse årene på intensivavdelingen, og en periode også hovedinstruktør i hjerte-lungeredning. Vært frivillig i Oslo Røde kors hjelpekorps i mange år, bla som instruktør/veileder. Jobbet på Alta kommunale legevakt fra 2014. Vært fasilitator i BEST-gruppa i Alta fra 2015. Brenner for akuttmedisin, pasientsikkerhet og kompetanseutvikling.

May-Liss Hatleskog

Styremedlem
Bakgrunn:
Utdannet cand. med fra universitetet i Oslo 2010. Ansatt som overlege i akuttmedisinsk avdeling ved Ahus fra januar 2018. Vært med på å innføre best og akuttmedisinske team på Ahus, siden 2013. Vært fasilitator siden 2014.

Anette Raa

Styremedlem
Bakgrunn:
Medisinstudent, og forskerlinjestudent, på 4.året ved Universitet i Bergen. Jobber i ambulansetjenesten i Helse Bergen, og som instruktør i Ferdighetssenteret (UIB). Tidligere styremedlem av Bergen Akuttmedisinske forening. Tidligere operativ leder i Bergen Røde Kors Hjelpekorps.

Terje Lillegård

Styremedlem
Bakgrunn:
Anestesisykepleier og Traumekoordinator Helse Nord. Utdannelse og erfaring som sanitetsoffiser i Forsvaret. Instruktør innen førstehjelp og akuttmedisin og master i utdanningsledelse.

Øystein Furnes

Styremedlem
Bakgrunn:
Uteksaminert UiB 1998. Spesialist i allmennmedisin frå 2009. Spesialist i samfunnsmedisin ilp av 2019. Starta kommune-BEST i Alta og dreiv dette fram til 2012, sidan då fastlege og legevaktsjef i Førde (SYS IKL). Frå 2015 legevaktsjef og kommuneoverlege i Førde. Spesielt interessert i legevaktsmedisin og pre-hospitale tenester.