Etiske regler for Stiftelsen BEST

 1. Troverdighet
  • Vi sier hva vi mener og mener det vi sier
  • Vi har ingen skjult agenda
  • Vi sier bare det vi vet, og vi skal bygge på en fordomsfri gjennomgang av tilgjengelig litteratur
  • Vi er forankret i klinisk virksomhet
 2. Tillit
  • Vi tar ansvar og vi leverer det vi lover
  • Vi stoler på kolleger og samarbeidspartnere - og kan stole på hverandre
 3. Ydmykhet
  • Vi kommer fra både små og store sykehus; og viser respekt for folks arbeid og vilje til å forbedre praksis
  • Vi er vennlige, omgjengelige og uhøytidelige
  • Vi lever etter en nøktern og edruelig standard
 4. Økonomisk uavhengighet
  • Ingen skal ha personlig vinning på BEST
  • BEST skal ha full uavhengighet og åpenhet i forholdet til industri og private virksomheter
 5. Lagånd
  • Vi oppmuntrer og hjelper hverandre - og gir konstruktive tilbakemeldinger
  • Vi deler ros og ris, berømmelse og gode resultater
  • Vi forteller om vårt arbeid og resultater, og publiserer i tråd med Vancouver-reglene og BMJ sin praksis!
  • Åpenhet
  • Vi inkluderer studenter fra alle yrkesgrupper og lar dem delta på kurs
  • Vi vil involvere studenter i forskning og undervisning
 6. Vågemot
  • Vi setter alltid høye mål
  • Det er lov å gjøre feil - men vi skal lære av feilene vi gjør
  • Vi dyrker innovasjon, kreativ entreprenørånd og store tanker