BEST Stiftelsen

BEST-prosjektet ble startet i 1997 med økonomisk støtte fra Legeforeningen, Hordaland fylkeskommune og tre lokalsykehus i Finnmark og Hordaland. Initiativet kom fra to anestesiologer, en kirurg og en pedagog (figur 1). Målsetningen var å bedre ledelse, kommunikasjon og samarbeid rundt alvorlig skadde pasienter gjennom tverrfaglig opplæring av team lokalt på sykehusene. Virkeligheten er jo slik at et hvert sykehus med akuttfunksjon må kunne forestå den initiale behandling av slike pasienter, tross godt utbygd luftambulanse og traumesentre ved universitetssykehusene. 

Kravene til den første behandling ikke større enn at sykehus som vil forberede seg på oppgaven, kan mestre den. Kursene er unike fordi man benyttet videofilming i evalueringen av øvelsene og at det er teamene og ikke den enkelte person som det fokuseres på. 
Dette er i tråd med moderne teori for teamarbeid. Crew resource management (CRM) trening har i lang tid vært benyttet innen lufttrygging og det er mange undersøkelser som tyder på at metoden er brukbar også innen akuttmedisin. 
Etter oppfordring fra daværende helseminister Tore Tønne ble BEST i 2002 omgjort til en ideell stiftelse, og tar sikte på å tilby alle landets sykehus terning på linje med den trening nå nesten halvparten av landets akuttsykehus har gjennomført. Stiftelsesstyret og målsetting er gjengitt annet sted. Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk traumebehandling har også fått midler fra voksenopplæringsprogrammet VOX til å gjennomføre videregående kurs i samarbeid med de 15 første sykehus i det nettverket som er dannet av alle deltakende sykehus.