Nettverkskontakter i Helse Vest

Helse Vest

Haukeland universitetssjukehus

Kurt Børslid Andersen
Stilling:
Regional traumekoordinator
Thomas Geisner
Stilling:
Overlege thoraxkir. avd. og leder for traumesenteret.
Elin Bakkerud
Stilling:
Traumekoordinator

Førde sentralsjukehus

Anita Dvergsdal
Stilling:
Fagutviklingssykepleier, akuttmottak
Marius Langballe Dalin
Stilling:
Overlege, Kirurgisk avdeling

Haugesund sykehus

Inger Karin Nes
Stilling:
Traumekoordinator og anestesisykepleier
Jørgen Valeur
Stilling:
Overlege, Gastrokirurgisk seksjon

Odda sjukehus

Anne Marit Buer
Stilling:
Intensivavdelingen
Thomas Blurton
Stilling:
Anestesioverlege

Stavanger universitetssykehus

Pieter Oord
Stilling:
Seksjonsoverlege traumatologi, Ort.kir. avdeling
Kjell Tjosevik
Stilling:
Avd.sykepleier akuttmottaket

Stord sjukehus

Anne Catherine Skaar
Stilling:
Anestesioverlege, anestesiavdelingen
Torill Kaldefoss
Stilling:
Spl. akuttmottak

Voss sjukehus

Synne Lindvik
Stilling:
Traumekoordinator og sykepleier i akuttmottak
Christer Kvelvane
Stilling:
Avdelingsoverlege kirurgisk avdeling