Nettverkskontakter i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus

Joakim Jørgensen
Stilling:
Ass. lege, kirurgisk avd.
Stine Engebretsen
Stilling:
Sykepleier

Akershus universitetssykehus

Frode Østrem
Stilling:
Knst. overlege karkirurgisk avdeling
Hanne Bergmann Tyskeberg
Stilling:
Traumekoordinator

Bærum sykehus

Carl Christopher Hoel
Stilling:
Traumekoordinator og spl. akuttmottak
Jannicke Mellin-Olsen
Stilling:
Overlege anestesi-/intensivavdelingen

Diakonhjemmet sykehus

Aasmund Godø
Stilling:
Overlege anestesi
Anne Merete Nitter-Hauge
Stilling:
Ledende spesialsykepleier, akuttmottaket

Drammen sykehus

Sigrid Groven
Stilling:
Overlege kirurgisk avdeling
Beate Bruarøy
Stilling:
Sykepleier og traumekoordinator, akuttmottak

Elverum sykehus

Atle Ludvigsen
Stilling:
Operasjonssykepleier, opr. avd.
Eva Kristine Birkelund
Stilling:
Overlege ortopedisk avdeling

Gjøvik sykehus

Bjørn Gersøne
Stilling:
Gastrokirurg og traumeansvarlig kirurg
Vegard Rune Jakobsen
Stilling:
Traumekoordinator

Hamar sykehus

Kari Hagen
Stilling:
Traumekoordinator
Lars Martin Rekkedal
Stilling:
Overlege, gastrokirurg og traumeansvarlig lege

Kongsberg sykehus

Egil Braathen
Stilling:
Anestesisykepleier, anestesiavdelingen

Kongsvinger sykehus

Radovan Haupt
Stilling:
Tore Vaset Nilssen
Stilling:
Traumekoordinator

Lillehammer sykehus

Bente Ødegård
Stilling:
Traumekoordinator
Ole Christian Kleven
Stilling:
Traumeansvarlig lege

Notodden sykehus

Håkan Edfast
Stilling:
Kirurg
May-Britt Liøkel
Stilling:
Enhetsleder opr. avd.

Ringerike sykehus

Aud Ellen Haugen
Stilling:
Sykepleier, akuttmottaket
John Christian Glent
Stilling:
LIS, generell/gastrokirurgi

Sykehuset i Vestfold – Tønsberg

Vivvi Bjørnø
Stilling:
Seksjonsoverlege akuttmottaket
Morten Tønnessen
Stilling:
Avdelingssykepleier, akuttmottaket

Sykehuset Telemark – Skien

Grete Madsen
Stilling:
Avd.sykepleier mottakelsen
Olav J. Flemmen
Stilling:
Overlege, gastrokirurgisk seksjon

Sykehuset Østfold – Kalnes

Camilla S. Søderholm
Stilling:
Overlege Anestesi
Svein Rune de Presno
Stilling:
Anestesisykepleier og traumekoordinator

Sykehuset Østfold – Moss

Svanhild Røed Løkken
Stilling:
Avdelingssykepleier, anestesiavdelingen

Sørlandet sykehus Arendal

Sandra Baldursson
Stilling:
Anestesisykepleier, Akuttmottak AMK
Sverre Vasli
Stilling:

Sørlandet sykehus Flekkefjord

Vivian Valente
Stilling:
Traumekoordinator og sykepleier i akuttmottak
Marcus Muller
Stilling:

Sørlandet sykehus Kristiansand

Merete Akselsen
Stilling:
Lege, Kirurgisk avdeling
Ingvild Byremo
Stilling:
Traumekoordinator

Tynset sjukehus

Ingeborg Flatgård
Stilling:
Traumekoordinator
Dag Sandblom
Stilling:
Kirurg og urolog