Nettverkskontakter i Helse Nord

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge – Tromsø

Tone Beatrice Sæthermoen
Stilling:
Fagansvarlig sykepleier i akuttmottaket Unn Tromsø
Ole Magnus Filseth
Stilling:
Avdelingsoverlege akuttmottak og obs.post

Hammerfest sykehus

Tone E. Dagsvold
Stilling:
Traumekoordinator og intensivspl., akuttavdelingen
Mari Husom Vonen
Stilling:
LIS, Kirurgisk avdeling

Harstad sykehus

Lars Martin Bjerke
Stilling:
LIS, kirurgisk avdeling
Sandra Bergvik
Stilling:
Traumekoordinator

Kirkenes sykehus

Jorun Markussen
Stilling:
Anestesisykepleier
Oddvar Kvalsvik
Stilling:
Avdelingsoverlege anestesiavdelingen

Lofoten sykehus

Nina Johansen
Stilling:
Anestesisykepleier
Peter Glesk
Stilling:
Overlege og traumeansvarlig fagperson

Longyearbyen sykehus

John Aksel Bilicz
Stilling:
Overspl./anestesispl
Erik Krag Jenssen
Stilling:
Kirurg

Mosjøen sykehus

Hanne Marte Drevvatne
Stilling:
Sykepleier, intensivavdelingen
Gunnleiv Birkeland
Stilling:
Kir. overlege

Narvik sykehus

David Nystad
Stilling:
Anestesilege
Dagrun Pettersen
Stilling:
Akuttspl. i akuttmottak

Nordlandssykehuset Bodø

Tone Jentoft
Stilling:
Anestesisykepleier
Kåre Nordland
Stilling:
Gastrokirurg, leder i traumeutvalget

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Unni Andersen
Stilling:
Fagutviklingssykepleier akuttmottak
Thomas Stenersen
Stilling:
Anestesilege

Sandnessjøen sykehus

Geir Igeland
Stilling:
Ass. avd.leder, intensivavdelingen
Stine Holm
Stilling:
LIS, Kirurgisk avdeling

Stokmarknes sykehus

Cato Kjærvik
Stilling:
Ortoped
Espen Haugerstuen
Stilling:
Sykepleier, akuttmottaket