Nettverkskontakter i Helse Midt

Helse Midt

St. Olavs hospital Trondheim

Ole-Petter Vinjevoll
Stilling:
Regional traumekoordinator
Marianne Dahlhaug
Stilling:
Traumekoordinator
Anita Alnes
Stilling:
Traumekoordinator
Bent-Åge Rolandsen
Stilling:
Overlege

Kristiansund sykehus

Siw Andrea Todal
Stilling:
Akuttsykepleier og traumekoordinator, akuttmottaket.
John Magne Hoseth
Stilling:
Overlege ortopedi

Sykehuset Levanger

Sturla Røiseng
Stilling:
Fagutviklingssykepleier, akuttmottak
Anne Fresvig
Stilling:
Anestesioverlege akuttmedisinsk avdeling

Molde sjukehus

Else Heggem
Stilling:
Akuttsykepleier
Kenneth Klemetzen
Stilling:
Gastrokirurg og traumeansvarlig lege

Namsos sjukehus

Tina Foss Hakli
Stilling:
Overlege anestesiavdelingen
Ingunn Øvereng
Stilling:
Sykepleier, akuttmottaket

Orkdal sykehus

Tore Jyssum
Stilling:
Seksjonsoverlege anestesi
Elizabeth K. Tødaas
Stilling:
Ass. seksjonsleder, akuttmottaket

Volda sjukehus

Erlend Arne Bae
Stilling:
Sykepleier, akuttmottaket
Jon Hjorthaug
Stilling:
Overlege

Ålesund sjukehus

Tor-Johannes Stray Slørdahl
Stilling:
Overlege ortopedisk avdeling
Jon Erik Storvik
Stilling:
Traumekoordinator