BEST Nettverket - Helse Vest

Helse Vest

Haukeland universitetssjukehus

Elin Bakkerud

Stilling: Traumekoordinator

Thomas Geisner

Stilling: Overlege thoraxkir. avd. og leder for traumesenteret.
Telefon: 55972232/55976456

Kurt Børslid Andersen

Stilling: Regional traumekoordinator
Telefon: 55 97 33 38

Førde sentralsjukehus

Marius Langballe Dalin

Stilling: Overlege, Kirurgisk avdeling
Telefon: 57831777

Anita Dvergsdal

Stilling: Fagutviklingssykepleier, akuttmottak
Telefon: 57839009

Haugesund sykehus

Inger Karin Nes

Stilling: Traumekoordinator og anestesisykepleier

Jørgen Valeur

Stilling: Overlege, Gastrokirurgisk seksjon

Odda sjukehus

Thomas Blurton

Stilling: Anestesioverlege

Anne Marit Buer

Stilling: Intensivavdelingen
Telefon: 53 65 11 72

Stavanger universitetssykehus

Pieter Oord

Stilling: Seksjonsoverlege traumatologi, Ort.kir. avdeling

Kjell Tjosevik

Stilling: Avd.sykepleier akuttmottaket
Telefon: 51 51 92 85

Stord sjukehus

Torill Kaldefoss

Stilling: Spl. akuttmottak
Telefon: 53 49 10 00

Anne Catherine Skaar

Stilling: Anestesioverlege, anestesiavdelingen
Telefon: 53 49 10 00

Voss sjukehus

Nils Arne Mugås

Stilling: Traumekoordinator
Telefon: 56 53 35 00

Olav Lødemel

Stilling: Avdelingsoverlege, akuttmedisinsk avdeling
Telefon: 56 53 35 00