BEST Nettverket - Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus

Joakim Jørgensen

Stilling: Ass. lege, kirurgisk avd.
Telefon: 22 89 40 00

Stine Engebretsen

Stilling: Sykepleier
Telefon: 22 89 40 00

Akershus universitetssykehus

Nina Birgitta Leistad

Stilling: Traumekoordinator, akuttmottaket
Telefon: 67 96 69 66

Frode Østrem

Stilling: Knst. overlege karkirurgisk avdeling
Telefon: 67 96 94 67

Bærum sykehus

Carl Christopher Hoel

Stilling: Traumekoordinator og spl. akuttmottak
Telefon: 67 80 23 13

Jannicke Mellin-Olsen

Stilling: Overlege anestesi-/intensivavdelingen
Telefon: 67 80 94 00

Diakonhjemmet sykehus

Anne Merete Nitter-Hauge

Stilling: Ledende spesialsykepleier, akuttmottaket
Telefon: 22 45 15 00

Aasmund Godø

Stilling: Overlege anestesi
Telefon: 22 45 15 00

Drammen sykehus

Beate Bruarøy

Stilling: Sykepleier og traumekoordinator, akuttmottak
Telefon: 32 80 35 35

Sigrid Groven

Stilling: Overlege kirurgisk avdeling
Telefon: 32 80 30 00

Elverum sykehus

Eva Kristine Birkelund

Stilling: Overlege ortopedisk avdeling
Telefon: 62 43 83 92

Atle Ludvigsen

Stilling: Operasjonssykepleier, opr. avd.
Telefon: 62 43 87 20

Gjøvik sykehus

Per Christian Aasarmoen

Stilling: Traumekoordinator
Telefon: 06200

Sigmund Lavik

Stilling: Seksjonsoverlege kir. avd.
Telefon: 06200

Hamar sykehus

Lars Martin Rekkedal

Stilling: Overlege, gastrokirurg og traumeansvarlig lege

Kari Hagen

Stilling: Traumekoordinator

Kongsberg sykehus

Egil Braathen

Stilling: Anestesisykepleier, anestesiavdelingen
Telefon: 32 72 55 00

Kongsvinger sykehus

Tore Vaset Nilssen

Stilling: Traumekoordinator

Radovan Haupt

Lillehammer sykehus

Tove Høyemsvoll

Stilling: Traumekoordinator
Telefon: 61 27 27 04

Andreas Simensen

Stilling: Anestesilege
Telefon: 06200

Notodden sykehus

May-Britt Liøkel

Stilling: Enhetsleder opr. avd.
Telefon: 35 02 12 24

Håkan Edfast

Stilling: Kirurg
Telefon: 35 02 10 00

Ringerike sykehus

John Christian Glent

Stilling: LIS, generell/gastrokirurgi
Telefon: 32 11 61 48

Aud Ellen Haugen

Stilling: Sykepleier, akuttmottaket
Telefon: 32 11 60 00

Sykehuset i Vestfold – Tønsberg

Morten Tønnessen

Stilling: Avdelingssykepleier, akuttmottaket
Telefon: 33 34 20 00

Vivvi Bjørnø

Stilling: Seksjonsoverlege akuttmottaket
Telefon: 33 34 20 00

Sykehuset Telemark – Skien

Haagen Thorne

Stilling: Overlege, gastrokirurgisk seksjon
Telefon: 35 00 35 00

Grete Madsen

Stilling: Avd.sykepleier mottakelsen
Telefon: 35 00 38 27

Sykehuset Østfold – Kalnes

Camilla S. Søderholm

Stilling: Overlege Anestesi

Peder Hoem

Stilling: Anestesisykepleier og traumekoordinator
Telefon: 41 70 87 95

Sykehuset Østfold – Moss

Svanhild Røed Løkken

Stilling: Avdelingssykepleier, anestesiavdelingen
Telefon: 69 25 30 50

Sørlandet sykehus Arendal

Sandra Baldursson

Stilling: Anestesisykepleier, Akuttmottak AMK
Telefon: 37 01 45 64

Sverre Vasli

Telefon: 37 01 45 64

Sørlandet sykehus Flekkefjord

Vivian Valente

Stilling: Traumekoordinator og sykepleier i akuttmottak
Telefon: 38 38 71 80

Marcus Gurgen

Sørlandet sykehus Kristiansand

Petter Th. Nielsen

Stilling: Traumekoordinator
Telefon: 38 07 30 00

Merete Akselsen

Stilling: Lege, Kirurgisk avdeling
Telefon: 38 07 30 00

Tynset sjukehus

Ingeborg Flatgård

Stilling: Traumekoordinator
Telefon: 62 48 30 00

Dag Sandblom

Stilling: Kirurg og urolog
Telefon: 62 48 30 00