BEST Nettverket - Helse Nord

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge – Tromsø

Ole Magnus Filseth

Stilling: Avdelingsoverlege akuttmottak og obs.post
Telefon: 77 62 62 73

Tone Beatrice Sæthermoen

Stilling: Fagansvarlig sykepleier i akuttmottaket Unn Tromsø
Telefon: 77 62 62 30

Hammerfest sykehus

Mari Husom Vonen

Stilling: LIS, Kirurgisk avdeling

Tone E. Dagsvold

Stilling: Traumekoordinator og intensivspl., akuttavdelingen
Telefon: 78 42 12 57

Harstad sykehus

Lars Martin Bjerke

Stilling: LIS, kirurgisk avdeling
Telefon: 77 01 53 95

Sandra Bergvik

Stilling: Traumekoordinator
Telefon: 07766

Kirkenes sykehus

Oddvar Kvalsvik

Stilling: Avdelingsoverlege anestesiavdelingen
Telefon: 78 97 30 00

Jorun Markussen

Stilling: Anestesisykepleier
Telefon: 78 97 30 00

Lofoten sykehus

Peter Glesk

Stilling: Overlege og traumeansvarlig fagperson

Nina Johansen

Stilling: Anestesisykepleier
Telefon: 76 06 01 00

Longyearbyen sykehus

Erik Krag Jenssen

Stilling: Kirurg

John Aksel Bilicz

Stilling: Overspl./anestesispl
Telefon: 79 02 42 00

Mosjøen sykehus

Hanne Marte Drevvatne

Stilling: Sykepleier, intensivavdelingen
Telefon: 75 12 51 00

Gunnleiv Birkeland

Stilling: Kir. overlege
Telefon: 75 11 51 24

Narvik sykehus

Dagrun Pettersen

Stilling: Akuttspl. i akuttmottak
Telefon: 76 96 80 00

David Nystad

Stilling: Anestesilege
Telefon: 76 96 83 07

Nordlandssykehuset Bodø

Kåre Nordland

Stilling: Gastrokirurg, leder i traumeutvalget
Telefon: 75 53 40 00

Tone Jentoft

Stilling: Anestesisykepleier
Telefon: 75 53 40 00

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Thomas Stenersen

Stilling: Anestesilege

Unni Andersen

Stilling: Fagutviklingssykepleier akuttmottak
Telefon: 75 12 51 58

Sandnessjøen sykehus

Geir Igeland

Stilling: Ass. avd.leder, intensivavdelingen
Telefon: 75 06 52 75

Stine Holm

Stilling: LIS, Kirurgisk avdeling

Stokmarknes sykehus

Espen Haugerstuen

Stilling: Sykepleier, akuttmottaket

Cato Kjærvik

Stilling: Ortoped
Telefon: 75 42 40 00