BEST Nettverket - Helse Midt

Helse Midt

St. Olavs hospital Trondheim

Bent-Åge Rolandsen

Stilling: Overlege

Anita Alnes

Stilling: Traumekoordinator

Marianne Dahlhaug

Stilling: Traumekoordinator
Telefon: 73 86 80 00

Ole-Petter Vinjevoll

Stilling: Traumekoordinator
Telefon: 91 38 86 01

Kristiansund sykehus

John Magne Hoseth

Stilling: Overlege ortopedi

Siw Andrea Todal

Stilling: Akuttsykepleier og traumekoordinator, akuttmottaket.
Telefon: 71121360

Sykehuset Levanger

Anne Fresvig

Stilling: Anestesioverlege akuttmedisinsk avdeling
Telefon: 74 09 89 50

Sturla Røiseng

Stilling: Fagutviklingssykepleier, akuttmottak
Telefon: 74 09 89 50

Molde sjukehus

Else Heggem

Stilling: Akuttsykepleier
Telefon: 71 12 40 00

Kenneth Klemetzen

Stilling: Gastrokirurg og traumeansvarlig lege

Namsos sjukehus

Ingunn Øvereng

Stilling: Sykepleier, akuttmottaket
Telefon: 74 21 54 00

Tina Foss Hakli

Stilling: Overlege anestesiavdelingen
Telefon: 74 21 54 00

Orkdal sykehus

Elizabeth K. Tødaas

Stilling: Ass. seksjonsleder, akuttmottaket
Telefon: 72 82 90 10

Tore Jyssum

Stilling: Seksjonsoverlege anestesi
Telefon: 72 47 00 00

Volda sjukehus

Jon Hjorthaug

Stilling: Overlege

Erlend Arne Bae

BEST-koordinator

Stilling: Sykepleier, akuttmottaket
Telefon: 70 05 82 00

Ålesund sjukehus

Jon Erik Storvik

Stilling: Traumekoordinator
Telefon: 70 10 50 00

Tor-Johannes Stray Slørdahl

Stilling: Overlege ortopedisk avdeling
Telefon: 70 10 50 00