BEST Nettverket

Bestkonseptet er bygget på et nettverk av sykehus. Utveksling av erfaringer mellom sykehusene er en viktig del. Nettverket har så langt holdt 10 nasjonale møter hvor man har diskutert tema innen kvalitetsutvikling av traumebehandling.

BEST har også som et resultat av nettverksmøtene og samarbeid mellom de deltagende sykehus utviklet et observasjonsskjema som både fungerer som en sjekkliste for de undersøkelser som bør gjennomføres, samt basis for traumeregistrering og kontinuerlig kvalitetskontroll. Observasjonsskjemaet ble sist redigert i 2014.

Skjema kan kjøpes til kostpris (kr 10.- pr stk), og sykehusene vil kunne få et dataprogram (Access-basert) som gjør det enkelt å registrere sine pasienter og lage en sammenligning mellom det enkelte sykehus' resultat og internasjonale standarder