BEST Nettverket

BEST-konseptet er bygget på et nettverk av sykehus. Utveksling av erfaring mellom sykehusene er en viktig del. BEST har så langt arrangert 19 nasjonale møter, hvor de fleste sykehusene er representert samt andre interesserte. Nettverksmøtet har tema innen kvalitetsutvikling av traumebehandling og teamtrening, og de senere år også akuttbehandling innen medisinske tilstander (voksne og barn).

BEST har som et resultat av nettverksmøtene, og samarbeid mellom de deltagende sykehus, utviklet observasjonsskjema for mottak av traumepasienten. Dette skjemaet fungerer både som en sjekkliste for de undersøkelser som bør gjennomføres, samt basis for traumeregistrering og kontinuerlig kvalitetskontroll. I de senere år er det også utviklet observasjonsskjema for mottak av den akutt, kritisk syke medisinske pasient, både voksne og barn.
Alle observasjonsskjemaene redigeres jevnlig og distribueres til kostpris.

BEST-sykehus i Norge

Sykehus som er med i BEST-nettverket:
Hammerfest apr. 1997
Voss mai. 1997
Stord mai. 1997
Odda mai. 1997
Kirkenes mar. 1998
Førde nov. 1998
Rana mar. 1999
Haugesund jun. 1999
Haukeland sep. 1999
Stavanger mar. 2000
Kongsvinger mai. 2000
Telemark SS, Skien sep. 2000
Kristiansand apr. 2000
Ålesund nov. 2001
Harstad jan. 2002
Kongsberg mar. 2002
Trondheim apr. 2002
Lillehammer apr. 2002
Gjøvik mai. 2002
Bærum jan. 2003
Sandnessjøen mar. 2003
Levanger mar. 2003
Tønsberg mar. 2003
Aker apr. 2003
Volda apr. 2003
Ringerike sykehus, Hønefoss mai. 2003
Hamar mai. 2003
Elverum mai. 2003
Molde sep. 2003
Kristiansund sep. 2003
Namsos sep. 2003
Fredrikstad sep. 2003
Tynset jan. 2004
Orkdal jan. 2004
Arendal apr. 2004
Tromsø sep. 2004
Lofoten jan. 2005
Longyearbyen jan. 2005
Diakonhjemmet jan. 2005
Drammen feb. 2005
Mosjøen mar. 2005
Bodø mar. 2005
Moss apr. 2005
Akershus apr. 2005
Notodden jan. 2006
Stokmarknes februar. 2008
Narvik februar. 2008