BEST Konsept

Bedre og systematisk teamtrening (BEST) startet som et initiativ for å forbedre traumemottak ved mindre sykehus. Etter dette har man brukt erfaringene for å utvikle det samme konseptet til nye problemstillinger, og det er nå kurs for flere fagområder:

  • Barne-BEST
  • Kommune-BEST
  • Student-BEST
  • Medisinsk-BEST
  • Nyfødt-BEST

BEST har spredd seg til flere land. Det er holdt kurs i Danmark, Sverige, Færøyene, Island og Botswana. I tillegg til at alle landets sykehus (foruten ett) med tidligere eller nåværende traumefunksjon, har hatt ett eller flere kurs i Traume-BEST.