Nasjonal team- og traumesamling 2019 arrangeres i Trondheim uke 46! Mere informasjon kommer!