Den nasjonale helseøvelsen

Mottak av penetrerende skader – undervisningsmodul 1 av 2

I forbindelse med den pågående NATO-øvelsen har flere sykehus i Helse Midt og Sør-Øst øvet på mottak av masseskader som ledd i den nasjonale helseøvelsen. I forkant av dette har disse sykehusene hatt en fagdag med både teori og praktiske øvelser (etter BEST-prinsippene). Den første presentasjonen er nå tilgjengelig også for andre sykehus og kan lastes ned her.

Det kommer også en del 2 som beskriver den militære evakueringskjeden og prinsippene for håndtering av krigsskader, og erfaringer fra krigen i Irak & Afghanistan.

VedleggStørrelse
PDF icon Mottak av krigsskader - BEST NKT.pdf3.37 MB
Dokumentarkiv: