BEST Nettverksmøte 2018

Dette var 20. gang nettverksmøtet for BEST ble arrangert. For fjerde gang i samarbeid med Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-Traume) og Nasjonalt Traumeregister (NTR). Nettverksmøtet ble arrangert i Trondheim, og var en del av flere kurs og møter som var samlet over en uke; Nasjonal team- og traumesamling.

Nettverksmøtet rettet seg mot helsepersonell som er engasjert eller involvert i teamtrening og/eller traumebehandling. Møtet var over to dager og BEST-nettverkets kontaktpersoner, lokale- og regionale traumekoordinatorer, traumeregistrarer og andre interesserte var invitert. Medisinstudenter fra alle fakultetene i Norge og spesielt inviterte gjester var også tilstede. Det var 173 registrerte deltakere og de fleste sykehusene i nettverket var representert. Som tidligere år var det også denne gangen flere spennende nasjonale og internasjonale forelesere. Forelesningene kan lastes ned under her:

Dokumentarkiv: