BEST-traumekurs i Hammerfest

Hvert år arrangerer traumeutvalget i Hammerfest to BEST- heldags traumekurs. I tillegg har vi korte treninger, med utkall av vaktteamet, de andre månedene.
9. mars 2018 ble årets første heldagskurs arrangert. Denne gangen hadde vi invitert traumeteamledere fra UNN Tromsø til å komme og se hvordan vi trener. Dette for å opprette fysisk kontakt og snakke/diskutere åpent rundt eventuelle problemstillinger. Vi fikk besøk av Didrik Kjønås som ble en aktiv deltaker som traumeteamleder på det ene teamet.
Vi ser en stor nytteverdi av et slikt samarbeid der vi får belyst samarbeidet mellom vårt sykehus og UNN som traumesenter.

Skrevet av Tone Dagsvold, leder i traumeutvalget, Hammerfest sykehus.