BEST Nettverksmøte 2017

Dette var 19. gang nettverksmøtet for BEST ble arrangert. For tredje gang i samarbeid med Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-Traume) og Nasjonalt Traumeregister (NTR). Nettverksmøtet ble arrangert i Bergen, og var en del av flere kurs og møter som var samlet over en uke; Nasjonal team- og traumesamling.

Nettverksmøtet rettet seg mot helsepersonell som er engasjert eller involvert i teamtrening og/eller traumebehandling. Møtet var over to dager og inneholdt også en markering av 20 års jubileet for Stiftelsen BEST. BEST-nettverkets kontaktpersoner, lokale- og regionale traumekoordinatorer, traumeregistrarer og andre interesserte var invitert. Medisinstudenter fra alle fakultetene i Norge og spesielt inviterte gjester var også tilstede. Det var 160 registrerte deltakere og de fleste sykehusene i nettverket var representert. Som tidligere år var det også denne gangen flere spennende nasjonale og internasjonale forelesere. Forelesningene kan lastes ned under her:

 • Hva har BEST fått til, publikasjoner – Eldar Søreide
 • The trauma system in Sweden – Agneta Brandt
 • Quality development in Swedish trauma care – Pelle Gustafson
 • Hva har BEST betydd for vårt sykehus – Frode Østrem
 • Kvalitetsutvikling i et akuttsykehus med traumefunksjon – Svein Arne Monsen
 • Fra BEST til Barne-BEST – Ole Bjørn Kittang
 • Kommune-BEST og ambulansetjenesten – Geir Jøran Sara
 • Effekten av tverrfaglig teamtrening i kommunehelsetjenesten – Helen Brandstorp
 • Et endret risikobilde, hva betyr det for det norske helsevesenet – Cecilie Daae
 • BEST sommercamp for studentene – Torben Wisborg
 • Tverrprofesjonell trening av medisin-, sykepleie- og radiografstudenter – Marianne Holmegård
 • Fasilitatorutdanning, erfaringer fra Danmark – Doris Østergaard
 • Rehabilitering av traumepasienter i Norge – Hanne Langseth Næss
 • ATLS 10. utgave: Hva er nytt – Joakim Jørgensen
 • Ut av magen på 2,53. Erfaringer fra simulering innen obstetrikk – Stig Frydenlund
 • Refleksjoner rundt verdien av tiltak som BEST/Lifebox/Saving lives – Jannicke Mellin-Olsen
Dokumentarkiv: