Norsk nettverk for medisinsk simulering i helsetjenesten

Torsdag 21.04.16, var Akershus Universitetssykehus vertskap for fagseminar og åpning av Norsk nettverk for medisinsk simulering i helsetjenesten. Medisinsk simulering i Norge har siden 2003 i økende grad blitt integrert innen kompetanse- og utdanningsløp. Det oppsto et uformelt nettverk som i Stavanger 2014 etablerte en arbeidsgruppe med representanter fra alle helseregionene hvis mål var å etablere et nasjonalt nettverk med fokus på bruk av simulering i utdanning og pasientsikkerhetsarbeid. Ved åpning av nettverket kunne arbeidsgruppen introdusere styringsgruppen for nettverket og overlevere stafettpinnen videre til dem. I likhet med arbeidsgruppen består også styringsgruppen av representanter fra alle helseforetak.

Erik Normann ledet forsamlingen på ca 170 deltagere fra hele landet gjennomen innholdsrik dag hvor markante skikkelser innen simulering delte sine kunnskaper og erfaringer. Petter Aadal (St. Olavs Hospital/professor NTNU) tok oss med på en historisk reise – visste du at den første anestesisimulatoren ble tatt i bruk allerede på 60-tallet? Viseadm. direktør, Ahus, Tone Ikdahl, ønsket både deltagerne og nettverket velkommen. Opplæring og utdanning er en av de viktigste jobbene for et universitetssykehus - hun kaller det for sykehusets «hemmelige tjenester» da det snakkes lite om. I den sammenheng er simulering er kommet for å bli og vil bare vokse seg større og bedre, noe helseforetakene må ta inn over seg.

Helsemyndighetenes var representert ved statssekretær Anne Grethe Erlandsen. Hun påpekte viktigheten av samarbeid mellom sykehusene. Simulering som læringsform gir bedre ferdigheter med tanke på pasientbehandling, men gir også muligheten til å trene på å håndtere feil - noe Norge bli bedre på!

Ole Tjomsland, direktør Kvalitet og fagområder, HSØ, kunne gi noen svar på hvorfor man i det hele tatt trenger et nasjonalt nettverk for simulering; «halveringstiden» på fag er kort, jmf. hjertekirurgi. Levealderen har økt med 20%, en økning som hovedsakelig skyldes medisinsk utvikling. I 2009 ble det i New England Journal of Medicine publisert en kirurgisk sjekkliste utarbeidet ved Harvard som ga en 50% bedring av mortalitet! Standardisert utstyr reduserer feilmarginer, men han oppfordrer til satsing på kompetanse før utstyr.

Johan Bergström foreleser

Dagens «høydare» må sies å være Johan Bergström, førstemananuensis ved Universitetet i Lund. Har er kjent fra sine foredrag innen risikohåndtering og personsikkerhet. Med sitt finurlige tankekart klarte han å holde forsamlingen fokusert i strake 2 timer. I løpet av den tiden loset han oss gjennom de ulike prosesser ved simulering. Mange gode «take-home messages», men enkelte utpekte seg:

 • Selvstendig arbeidende fagpersoner i et team kan ikke fungere uavhengig av teamet.
 • Feil kan skje uten at det finnes en skyldig eller at én feil er årsak.
 • Beslutningsprosessen er like interessant som selve beslutningen.
 • Det oppstår nesten alltid en brist på tid til refleksjon.
 • Det er viktig å trekke frem det positive og det som går bra - ikke bare rette på feil.

Etter en velfortjent lunsj var simulering som pedagogisk metode tema for Leif Martin Hokstad, dosent ved NTNU. Ved å bruke simulering som utdanningsverktøy utvikles evnen fra å være forberedt til å være beredt. Den individuelle forståelsen øker den kollektive forståelsen, og her står debriefing sentralt. Hilde Grimstad, NTNU, og Harald Noddeland, OUS, informerte om hvilken plass medisinsk simulering har i de medisinske- og helsefaglige grunnutdanningene og i den nye spesialistutdanningen for leger.

Del 2 av programmet var lagt til Simuleringssenteret. Mat og drikke ble fortært i selskap med gamle og nye bekjentskaper før alle ble fordelt i grupper som roterte mellom ulike workshops og miniforedrag (se vedlegg). Vi ble kjent med nettverksstyret og kolleger innenfor Norges rikholdige simuleringsmiljø gjennom samtale og presentasjoner.

Takk til SimAhus og arbeidsgruppen for et bra program og godt gjennomført arrangement. Vi treffes igjen i 2017 i Trondheim.

Styringsgruppen for Norsk nettverk for simulering i helsetjenesten består av:

 • Jørgen Dahlberg, Ahus
 • Anita Lyssand, Helse Bergen
 • Lasse Schmidt, OUS
 • Petter Aadahl, St. Olavs Hospital
 • Jon Petter Blixt, Sykehuset Innlandet
 • Terje Ødegården, NTNU Gjøvik
 • Marianne Holmegård, Universitet i Tromsø
 • Torben Wisborg, NKT
 • Eldar Søreide, Stavanger Universitetssykehus
 • Stine Gundrosen, St. Olavs Hospital

Nina B. Leistad
Traumekoordinator/sykepleier
Akershus universitetssykehus HF