Fasilitatorkurs i Hammerfest

 

I flere år har det vært snakk om å få til et oppfriskningskurs for alle ved Hammerfest sykehus som har tatt Fasilitatorkurs tidligere. Det har vi nå fått til!

En fasilitator er en som legger til rette for at andre skal få være gode, som veileder, og som kan gi instruksjoner. For våre fasilitatorer vil det i praksis gjelde ved simuleringstrening. Fasilitatoren er også spilleder under praktiske øvelser og simuleringstreninger. Det er fasilitatoren som er stemmen til eller gir opplysninger om tilstand til «pasienten» når denne er en dukke. I tillegg skal fasilitator observere teamet som jobber sammen, med fokus på kommunikasjon, samarbeid og ledelse. Etter at spillet er ferdig skal fasilitator lede evalueringen og lede teamet til å se hvordan øvelsen ble gjennomført.

Deltakerne var fra avdelinger involvert i akutt-teamene på sykehuset, og de fleste sitter også i utvalg som jobber med akuttberedskapen. I tillegg deltok tre av lærerne ved UiT. De fleste som deltok på kurset har fra tidligere Fasilitatorkurs igjennom stiftelsen BEST, og driver aktivt med fasilitering under BEST øvelsene til Finnmarkssykehuset. Som kjent har Finnmarkssykehuset et meget aktivt BEST system som trener mye på akuttberedskap og mottak i team. I Hammerfest drives det med traume BEST, barne BEST og nyfødt BEST. Vi har utdannet mange fasilitatorer, og har pr. i dag 21 fasilitatorer på sykehuset. 

Ønsket om et oppfriskningskurs har kommet fram gjentatte ganger over de siste årene. Det har også vært diskutert nasjonalt i BEST-organisasjonen om det er mulig å få til et slikt kurs. Vi ser at det har vært svært nyttig å samle våre fasilitatorer for å dele erfaringer og friske opp kompetansen. Vi som koordinatorer ønsker også å bruke fasilitatorene på tvers av teamene og skape et bedre samarbeid og et mindre sårbart system rundt øvelsene. 

[[{"fid":"352","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":592,"width":480,"class":"file-default media-element"}}]]

Oppfriskningskurset ble holdt den 19. februar på UiT i Hammerfest. Kurset er arrangert av traumekoordinator Tone E. Dagsvold, leder for nyfødtgruppa Ann Karin Berg og barne BEST koordinator Renate Giæver. Kursledere var anestesioverleger Hanne Iversen og Torben Wisborg. Dette var et heldagskurs og 15 fasilitatorer deltok.

Kurset ble lagt opp med en erfaringsutveksling og bli-kjent runde før vi gikk i gang med de praktiske øvingsstasjonene. Vi forberedte tre øvingsstasjoner (traume, barn og nyfødt) og delte deltakerne i grupper. 

[[{"fid":"349","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":606,"width":447,"class":"file-default media-element"}}]]
Øvelse på nyfødtresuscitering. Teamet jobber og fasilitator gir informasjon og observerer. På dette kurset hadde vi også instruktører som ga tilbakemeldinger på jobben som ble gjort av fasilitatorene.

Hver øvingsstasjon hadde fire kasuistikker (pasient-situasjoner) som ble kjørt igjennom med undersøkelse og behandling, samt evaluering etter hver gang. Vi avsluttet dagen med en felles gjennomgang med fornøyde deltakere. Alle var enige i at dette var en vel anvendt dag og at vi bør gjenta dette, slik at alle fasilitatorer er oppdaterte og klare til å fasilitere ved alle typer BEST øvelser.

Vel møtt til neste BEST kurs i Hammefest!

Tone E. Dagsvold, traumekoordinator
Ann Karin Berg, leder nyfødtgruppen
Renate Giæver, barne BEST koordinator