BEST Nettverksmøte 2015

Dette var 17. gang nettverksmøtet for BEST ble arrangert. For første gang i samarbeid med Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-Traume) og Nasjonalt Traumeregister (NTR). Det var også dette året en samling på tre dager med totalt 116 registrerte deltagere. Hele 31 av sykehusene i BEST-nettverket var representert, inkludert ett fra Island. BEST-nettverkets kontaktpersoner, lokale traumekoordinatorer og registrarer var invitert. Det deltok også medisinstudenter fra fakultetene i Norge og andre interesserte.

Møtet bestod av en faglig del med nasjonale og internasjonale forelesere, og en del med erfaringsutveksling mellom sykehusene gjennom presentasjon av pasientkasuistikker. Traumekoordinatorene og registrarene hadde en egen liten parallell del.

Teamtrening og simulering preget også denne gangen flere av forelesningene.

Signe Egenberg fra Stavanger Universitetssykehus holdt et foredrag om signifikant reduksjon i blodtransfusjoner etter fødsel på UNN Tromsø og KCMC Tanzania som følge av simuleringsøvelser. Erfaringen med innføringen av medisinske team ved Akershus Universitetssykehus ble fortalt av Anne Cathrine Wammer, May-Liss Hattleskog og Raymond Bårdsen. Terje Ødegården fra Høyskolen i Gjøvik snakket om utdanning i helsefagene/ambulanse, med fokus på om reell pasientkontakt kan erstattes med simulering.
Medisinstudentene i samarbeid med to sykepleierstudenter, fortalte fra BEST sommer-camp som ble arrangert for første gang i 2015. Anders Granholm og Andreas Ravn fra SATS København holdt en forelesning kalt: «Flip the classroom»
Olav Røise fra Oslo Universitetssykehus (OUS) holdt et fremlegg med tittelen: «Skjelettskader, stor betydning for funksjon og livskvalitet» og Roald Lindås fra Haukeland Universitetssykehus (HUS) presenterte nye antikoagulantia og hvilken betydning disse har for traume- og akuttpasienter.
Elisabeth Jeppesen fra NKT-Traume la frem et studie om spinal immobilisering og Annette Robertsen fra OUS snakket om de etisk vanskelige spørsmålene ifm. traume- og intensivbehandling.
Trafikk og rus, resultater fra forskning på Østlandet ble presentert av Stig Tore Bogstrand fra Folkehelseinstituttet og Trond Boye Hansen fra OUS fortalte om sine erfaringer fra et forskningsprosjekt om hvordan man møter familier i sorg etter trafikkdødsfall.

Andre programinnslag var bl.a. ny Nasjonal helse- og sykehusplan med underteksten «Hva skjer med de mindre sykehusene?» (Andreas Moan fra Helse- og omsorgsdepartementet), lokalsykehusenes rolle i forhold til akuttkirurgi (Roar Eilertsen fra De-Facto) og pasientsikkerhet og statistikk (Ida R. Bukholm fra Norsk Pasientskadeerstatning). Håkon Haaheim fra Helsedirektoratet snakket om skadedata og data fra prehospitale tjenester og hva Norsk Pasientregister kan brukes til.

BEST har holdt årlige nettverksmøter fra starten i 1997. Hensikten med nettverksmøter er å utveksle erfaringer, knytte kontakter og opprettholde samarbeidet. Nå jobber stiftelsen for teamtrening innen flere fag, og ikke bare traume. Stiftelsen har sekretariat i Hammerfest og drives som et samarbeid mellom ulike ressurspersoner og miljø over hele landet.

Samarbeidet med NKT-Traume og NTR er som sagt nytt i år. Alle tre parter så at det ble veldig mange møter, og at det kanskje var lurt å samle kreftene. Så langt er oppsummeringen at samarbeidet er vellykket, og kommer til å fortsette. Alle tre skal møtes for å bestemme form og innhold på neste års møte, og mere om det vil komme på hjemmesiden www.bestnet.no og de to andre tjenesters sider www.traumatologi.no og http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/nasjonalt-traumeregister_

VedleggStørrelse
PDF icon Effekter av teamtrening - Svend Erik Thomsen.pdf981.17 KB
PDF icon Hvordan bruker NPE sine erfaringer til å bedre pasientsikkerhet - Ida Rashida Kahn Bukholm.pdf1.04 MB
PDF icon Kvalitetsutvikling på svenske sykehus. LØFs sikkerhetskampanjer - Pelle Gustafson.pdf1.13 MB
PDF icon Signifikant reduksjon i blodtransfusjoner etter fødsel på UNN Tromsø og KCMC Tanzania som følge av simuleringsøvelse - Signe Egenberg.pdf2.61 MB
PDF icon Avviste og avbrutte oppdrag i LA, konsekvens for pasienten - Øyvind Østerås og Erik Zakariassen.pdf405.69 KB
PDF icon Effekten av tidlig rehabilitering etter alvorlig skade - Nada Andelic.pdf2.4 MB
PDF icon Nye perorale antikoagulantia - Roald Lindås.pdf3.45 MB
PDF icon Trauma Patients` Quality of Life 12 and 24 months after injury - Frederik Borup Danielsson.pdf1.04 MB
PDF icon Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi, hva skjer - Torben Wisborg.pdf918.42 KB
PDF icon Flip the Classroom, uten video - SATS_web.pdf3.37 MB
PDF icon Spinal immobilisering, resultat av nasjonal konsensus - Elisabeth Jeppesen.pdf741.52 KB
PDF icon Ny nasjonal helse- og sykehusplan, hva skjer med de mindre sykehusene - Andreas Moan.pdf1.36 MB
PDF icon De etisk vanskelige spørsmålene ifm. traume- og intensivbehandling - Annette Robertsen.pdf2.01 MB
PDF icon KITS, status i landet og nye tiltak - Knut Magne Kolstadbråten.pdf2.19 MB
PDF icon Utdanning i helsefagene-ambulanse. Kan reell pasientkontakt erstattes med simulering.Terje Ødegården.pdf3.45 MB
PDF icon Akuttkirurgien på Tynset Sjukehus - Roar Eilertsen.pdf53.78 KB
PDF icon Hvordan møter du familie i sorg etter trafikkdødsfall. Erfaringer fra forskningsprosjekt - Trond Boye Hansen.pdf2.25 MB
PDF icon Kvalitet og nærhet, lokalsykehusenes rolle - Roar Eilertsen_web.pdf7.36 MB
PDF icon Student-BEST. Nytt fra HIB - Spl. stud. Bergen.pdf962.62 KB
PDF icon Student-BEST. Nytt fra BAMS - Med. stud. Bergen.pdf397.81 KB
PDF icon Student-BEST. Nytt fra TAMS - Med. stud. Tromsø.pdf575.11 KB
PDF icon Student-BEST. Nytt fra TrAMS - Med. stud. Trondheim.pdf683.9 KB
PDF icon Akuttmedisinske team på A-hus - Wammer, Bårdsen og Hatleskog.pdf894.47 KB
Dokumentarkiv: